“วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” 26-28ก.พ.นี้ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

 “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” 26-28ก.พ.นี้ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

 

“วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” 26-28ก.พ.นี้ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

ภาครัฐ-เอกชน-แบงก์ร่วมมอบ 7 โอกาสผ่าน 9 โซน ตอบโจทย์SME-นักเรียน-นักช้อป  มอบทุนการศึกษาร่วม 1,000 ล้านบาท ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และมอบโอกาศให้กับผู้ว่างงานกว่า 35,000 ตำแหน่ง  ณ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้แก่ทุกคน

            นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย บอกว่าหลังจากได้จัดงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL ครั้งแรกในปี 2562และวันแห่งโอกาสดี@CP ALL สัญจร ในจังหวัดต่างๆ ในรูปแบบ“ตลาดนัดแห่งโอกาส” ที่มอบโอกาสหลากหลายด้านให้แก่ SME นักเรียนนักศึกษา คนหางาน ประชาชนทั่วไปและได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเตรียมจัดงาน“วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” ให้แก่ทุกภาคส่วนอีกครั้งต้อนรับทศวรรษใหม่ ในวันที่ 26-28 ก.พ.2563 ณพื้นที่ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะสำหรับคอนเซ็ปต์การจัดงานในปีนี้ จะเป็นการมอบ 7 โอกาสได้แก่ 1.โอกาสรับทุนการศึกษา2.โอกาสในการมีงานทำ 3.โอกาสร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 4.โอกาสเป็นคู่ค้าธุรกิจ 5.โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี 6.โอกาสทางความรู้ และ7.โอกาสช้อปสินค้าดีมีคุณภาพ ผ่านพื้นที่ 9 โซน ได้แก่ 1.โซนองค์ความรู้(เวทีใหญ่) 2.โซน Pavilion 3.โซนทุนการศึกษา 4.โซน Job Fair5.โซนสินค้าเกษตรคุณภาพ 6.โซนสินค้าเอสเอ็มอีคัดสรร7.โซน SME Clinic 8.โซน Business Matching และ9.โซนบันไดสู่การร่วมธุรกิจร้านเซเว่นฯ

โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานทุกโซนได้ฟรี“ปีนี้เรามีพันธมิตรจากทุกภาคส่วนมาร่วมออกบูธกว่า 300 บูธบนพื้นที่ราวหมื่น ตร.ม. เริ่มตั้งแต่ ผู้ประกอบการ SMEนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าภาคการเกษตร ต่างๆมาจำหน่ายราคาพิเศษมากมาย มีหน่วยงานภาครัฐ อาทิกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)องค์การอาหารและยา (อย.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)ที่จะมาช่วยมอบองค์ความรู้และสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับภาคธุรกิจและเอสเอ็มอี สถาบันการศึกษา เช่นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มาเปิดพื้นที่สมัครเรียนและมอบทุนการศึกษากว่า 12,000 ทุน รวมกว่า1,000 ล้านบาท เปิดรับสมัครคนทำงานในตำแหน่งงานว่างกว่า 35,000ตำแหน่ง สถาบันการเงินที่มาให้คำปรึกษาด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจแก่ผู้สนใจ เป็นต้น”

            ด้าน นางสุทธิกานต์ มาสำราญผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บอกว่าในปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมของการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในส่วนของการดำเนินงานของสำนักงานฯและแผนงานบูรณาการ ยังให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม คือ EarlyStarge และกลุ่ม Micro และ กลุ่ม Small ซึ่งทั้ง 3กลุ่มมีผู้ประกอบการรวมจำนวนกว่า 3 ล้านรายให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องให้สามารถรู้ทันการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่การทำธุรกิจสมัยใหม่ โดยมีกิจกรรมทั้งในด้านการให้คำปรึกษานำ การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาสินค้าและบริการ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการ การใช้นวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและการลดต้นทุน เป็นต้น โดยในงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL ครั้งนี้สสว.จะร่วมออกบูธเพื่อให้คำปรึกษา และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผ่าน Application SME Connext และเว็บไซด์ SMEONE

            ด้าน ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญรักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บอกว่า ทศวรรษ 2020ถือเป็นทศวรรษที่โลกจะก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มตัวขณะเดียวกัน ปีนี้ยังเป็นปีที่ประเทศไทยจะมีการประมูล 5Gซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายกสอ.ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึง SMEจึงมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ SME ได้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์

สามารถนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดสัมมนาให้องค์ความรู้ การออกบูธพบปะกับ SMEสำหรับงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งงานที่จะมีเจ้าหน้าที่ของกสอ.ไปร่วมออกบูธให้ความรู้แก่ SME ในทุกอุตสาหกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัทอเกต คอมมิวนิเคชั่น จำกัดคุณรัชฎา พงษหา (น้ำฝน) 089 070 0262 , คุณตะวัน หวังเจริญวงศ์ (ปุ๊ย) 083074 2230, คุณดวงจันทร์ สอดสุข (บี)Email : agate_pr@hotmail.com, ratchada@agatethai.com,tawan@agatethai.com, duangchan@agatethai.com  # 

You may also like

เสมา 3 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านท่าสะอาด บึงกาฬ

เสมา 3 ต