กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหนุนสินค้าชุมชน ยกระดับฝีมือกลุ่มสตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหนุนสินค้าชุมชน ยกระดับฝีมือกลุ่มสตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหนุนสินค้าชุมชน ยกระดับฝีมือกลุ่มสตรี

          กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสร้างเครือข่ายชุม จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในภาคอีสานและใต้  ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชนที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสินค้าฝีมือกลุ่มสตรี เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความสมบูรณ์ของท้องทะเลอ่าวไทย

            ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน การจัดสร้างศูนย์ดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชนอย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้ได้รับความนิยม ส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมทั้งสร้างโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วย

            ทั้งนี้ ชุมชนตำบลดูสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นมีสินค้าชุมชนจากฝีมือกลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านมากถึง 17 ราย ทั้งสินค้าแปรรูปอาหาร ของใช้ในบ้าน ของที่ระลึก  เย็บผ้า กระเป๋า ผ้าทอมือและผ้าไหม บางผลิตภัณฑ์ส่งไปขายในต่างประเทศด้วย แต่ที่ผ่านมาขาดช่องทางการจำหน่ายที่ถาวร

            กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำเนินการต่อเนื่อง อยู่ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ผ่านคณะทำงานไตรภาคี ซึ่งจังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการเตรียมจัดตั้งคณะกรรมไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 3 ฝ่าย คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม และตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่

            กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งในภาคใต้และภาคอีสาน 4 จังหวัด โดยกิจกรรมเพื่อสังคมแต่ละครั้งจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับเป็นหลัก ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องแล้วหลายครั้ง อาทิ การส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน จัดสร้างปะการังเทียม ซั้งกอในทะเล ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยและปูม้ากว่า 45 ล้านตัว ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสงขลาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนในภาคอีสานได้จัดกิจกรรมปลูกป่า และมอบกล้าพันธุ์ไม้พื้นเมืองกว่า 50,000 ต้น ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องมา 4 ปีได้มอลกล้าพันธุ์ไม้ไปแล้ว 300,000 ต้น และล่าสุดได้จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนและยังได้มอบกล้าพันธุ์ไม้   และยังร่วมปลูกป่ากับผู้นำชุมชนด้วย

You may also like

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร