กระทรวงพลังงาน กฟผ. และ ปตท. ลุยน้ำท่วมมอบถุงยังชีพ

กระทรวงพลังงาน กฟผ. และ ปตท. ลุยน้ำท่วมมอบถุงยังชีพ

กระทรวงพลังงาน กฟผ. และ ปตท. ลุยน้ำท่วมมอบถุงยังชีพ

          นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจำนวน 2,250 ชุด ณ วัดสระโบสถ์ขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจกับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ 

            โดยในวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้บริหาร กฟผ. และ ปตท. ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ จ. ร้อยเอ็ด จำนวน 3,250 ชุด

            สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ ในช่วงที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ.ร้อยเอ็ด ได้ส่งมอบน้ำดื่มจำนวนทั้งหมด 300 แพ็ค และถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนทั้งหมด 1,695 ถุง

            ส่วนจ.อุบลราชธานี กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนท้ายเขื่อนสิรินธร ส่งมอบน้ำดื่มจำนวนทั้งหมด 300 แพ็ค ให้กับ อ.โขงเจียม ชุมชนบ้านสุ่มช้าง หมู่ 8 บ้านหนองนกเขียน หมู่ 16 บ้านหนองโดน หมู่ 12 ต.คันไร่ อ.สิรินธร ชุมชนบ้านสุ่มช้าง หมู่ 8 บ้านหนองนกเขียน หมู่ 16 บ้านหนองโดน หมู่ 12 ต.คันไร่ อ.สิรินธร คุ้มแก่งผีหลอก บ้านแก่งศรีโคตร ต.โนนก่อ อ.สิรินธร รวมถึงการสนับสนุนเต็นท์

            ที่พักชั่วคราวบ้านราษฎรในเขตเทศบาลบ้านด่าน อ.โขงเจียม ชุมชนท้ายเขื่อนปากมูล จำนวน 3 หลัง รวมถึงบริจาคงบเพื่อบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 300,000 บาท และถุงยังชีพ กฟผ. อีกจำนวน 1,200 ถุง

            ทางด้าน จ.พิษณุโลก ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กฟผ. ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านวังประดู่ ต.พิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 135 ชุด 

             ส่วนจ.พิจิตร พื้นที่ชุมชนรอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตรและชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อีกจำนวน 360 ชุด

          กฟผ. ขอร่วมส่งกำลังใจ และพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิอย่างต่อเนื่อง

 

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U