“กรุงศรี”บุกธุรกิจใหม่ด้านลงทุน จับมือ  ADDX เปิดทางเลือกใน Private Equity ปลอดภัย-เข้าถึงได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม

“กรุงศรี”บุกธุรกิจใหม่ด้านลงทุน จับมือ  ADDX เปิดทางเลือกใน Private Equity ปลอดภัย-เข้าถึงได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม

“กรุงศรี”บุกธุรกิจใหม่ด้านลงทุน

จับมือ  ADDX เปิดทางเลือกใน Private Equity

ปลอดภัย-เข้าถึงได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม

            กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมมือกับ ADDX ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุนใน Private Market ชั้นนำของเอเชีย เน้นย้ำความร่วมมือในการพัฒนาตลาดการลงทุนไทย การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นี้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของกรุงศรีที่มุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ (Trusted Partner) และเป็นมากกว่าธนาคารด้วยการสร้างประสบการณ์ Beyond Banking แก่ลูกค้า ความร่วมมือครั้งนี้กับ ADDX ทำให้กรุงศรีเป็นหนึ่งในธนาคารไทยแห่งแรกๆ ของประเทศ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินระดับโลกภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้มาตรฐานระดับโลก

                ADDX ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางสิงค์โปร์ (Monetary Authority of Singapore หรือ MAS) ในการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Private Market) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ADDX ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรชั้นนำมาไม่ต่ำกว่า 30 ราย อาทิเช่น Hamilton Lane, Partners Group, Investcorp, UOB, CGS-CIMB, รวมถึง Mapletree, Azalea และ SeaTown ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเทมาเส็ก โดยสินทรัพย์การลงทุนที่มีบริการให้ซื้อขายบนแพลตฟอร์มของ ADDX ประกอบไปด้วย หุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity), ธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital), ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Credit), อสังหาริมทรัพย์, กองทุนเฮดจ์ฟันด์, กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล, และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดย ADDX เสนอโอกาสในการลงทุนกับสินทรัพย์ใหม่ๆ ที่ไม่เป็นที่แพร่หลายนักในอดีต และยังช่วยลดมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำในการระดมทุนได้

                นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจของกรุงศรีคือการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ ซึ่งการสร้างพันธมิตรในด้านการลงทุนใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าก็จะมาช่วยตอบโจทย์ดังกล่าว ความร่วมมือระหว่างกรุงศรี และ ADDX  ซึ่งเป็นผู้นำแพลตฟอร์มการลงทุนด้าน Private Equity จึงเป็นการต่อยอดแผนธุรกิจของธนาคารในการสร้าง Digital Asset Ecosystem ให้แข็งแกร่งขึ้น การเป็นพันธมิตรกับ ADDX จะช่วยให้กรุงศรีสร้างความแตกต่างได้ จากการแปลงให้สินทรัพย์ต่างๆ อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และการแยกส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภท Private Equity หรือ Offshore Asset ใน Private Market มาเป็นตัวเลือกการลงทุนแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ

                Inmoo Hwang, Co-Founder และ Chief Operating Officer, ADDX กล่าวว่า “ ADDX มองเห็นศักยภาพที่แข็งแกร่งของกลุ่มนักลงทุนชาวไทย การเป็นพันธมิตรกับกรุงศรีนั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้ทั้งกรุงศรีและ ADDX เข้าสู่การขยายตลาดและฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ซึ่งในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนอย่างในช่วงนี้ การกระจายการลงทุนสู่ Private Market นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับกรุงศรี ซึ่งเป็นธนาคารไทยที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและอยู่ในเครือ MUFG ทำให้ ADDX สามารถสนับสนุนนักลงทุนในการกระจายพอร์ตการลงทุนสู่กลุ่มที่เคยเข้าถึงได้ยากในอดีตอย่างเช่นกลุ่ม Private Market ได้”

                ADDX ไม่เพียงแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปลงสินทรัพย์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล แต่ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้านักลงทุนสถาบัน นักลงทุนกลุ่มไฮเน็ตเวิร์ธและนักลงทุนรายย่อย โดยกรุงศรีจะใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Securities และ Investment Hub ที่กรุงศรี และ MUFG มีอยู่ทุกทวีปทั่วโลก ผนวกกับ Digital Exchange Platform เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกับ ADDX ครั้งนี้ จะช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ ที่โดดเด่นและแตกต่างแก่ตลาดการลงทุนของไทยในอนาคต” นายไพโรจน์กล่าวสรุป

                ชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.7 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)) อีกด้วย

                กรุงศรีมีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

 

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้