กรุงศรีสำรองเงินสด 11,028 ล้านบาท รับเทศกาลปีใหม่ 2567 บริการผ่านสาขา/กรุงศรีเอทีเอ็มทั่วประเทศ

กรุงศรีสำรองเงินสด 11,028 ล้านบาท รับเทศกาลปีใหม่ 2567 บริการผ่านสาขา/กรุงศรีเอทีเอ็มทั่วประเทศ

กรุงศรีสำรองเงินสด 11,028 ล้านบาท

รับเทศกาลปีใหม่ 2567

บริการผ่านสาขา/กรุงศรีเอทีเอ็มทั่วประเทศ

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เตรียมสำรองเงินสดจำนวน 11,028 ล้านบาท เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 7,830 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 3,198 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 552 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,608 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูลจำนวนเครื่อง/สาขา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

 

You may also like

สบายๆสไตล์อลงกรณ์

สบายๆสไต