กรุงศรี ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.20% และดอกเบี้ยเงินกู้ 0.15%

กรุงศรี ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.20% และดอกเบี้ยเงินกู้ 0.15%

กรุงศรี ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.20% และดอกเบี้ยเงินกู้ 0.15%

 กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ 24 เดือน อีก 0.20% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.15% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เพื่อตอบรับกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งที่สี่เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กรุงศรีได้ตัดสินใจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ 24 เดือน ขึ้นอีก 0.20% ต่อปี เพื่อส่งเสริมวินัยการออมและให้ผลตอบแทนที่มากขึ้น อีกทั้งตัดสินใจอย่างระมัดระวังในการทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 0.15% ต่อปีด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของตลาด ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับตัวและก้าวผ่านความท้าทายทางเศรษฐกิจนี้ไปได้”

            กรุงศรีปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

                อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ 12 เดือน เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 1.20%

เงินฝากประจำ 24 เดือน เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 1.55%

                อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.15% เป็น 6.630%

สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.15% เป็น 6.875%

สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.15% เป็น 6.800%

            ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้จาก www.krungsri.com หรือ ติดต่อ Krungsri Call Center 1572

You may also like

ผอ.สกสว. นำผู้บริหารเข้าพบ“รัฐมนตรีศุภมาส” นำเสนอแผนงาน “Quick win” โจทย์แรกเดินหน้าแก้ยากจนเบ็ดเสร็จ

ผอ.สกสว.