“กรุงไทย–แอกซ่า”หนุนคนไทย วางแผนเพื่อคุณภาพชีวิตวัยเกษียณ ส่ง“บำนาญ เรดดี้” ตีตลาด

“กรุงไทย–แอกซ่า”หนุนคนไทย วางแผนเพื่อคุณภาพชีวิตวัยเกษียณ ส่ง“บำนาญ เรดดี้” ตีตลาด

- in New Product
526

“กรุงไทย–แอกซ่า”หนุนคนไทย

วางแผนเพื่อคุณภาพชีวิตวัยเกษียณ

ส่ง“บำนาญ เรดดี้” ตีตลาด

            บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “บำนาญ เรดดี้” ที่ช่วยคุณในการวางแผนเกษียณ พร้อมให้คุณรับเงินบำนาญทุกปีจนถึงอายุ 88 ปี เพราะความสุขของคุณสร้างได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

                คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้น รวมถึงพัฒนาการของระบบสาธารณะสุข เป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เราอายุยืนยาวมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้ปรับทัศนคติของคนในสังคมเรื่องของการมีบุตร จากสถิติเราจึงพบว่าอัตราการเกิดในปัจจุบันลดต่ำลง ในขณะที่จำนวนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากร ระหว่างกลุ่มคนวัยแรงงาน ผู้สูงอายุ และเด็ก อยู่ที่ 4:1:1 และจากผลการวิจัยพบว่าในอีก 15 ปี ข้างหน้า สัดส่วนดังกล่าวจะมีแนวโน้มปรับลดลงไปอยู่ที่ 2:1:1 จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนวัยแรงงานจะมีภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และผู้สูงอายุบางกลุ่มอาจจะไม่มีลูกหลานเลี้ยงดู หรือต้องดูแลตัวเองในวัยเกษียณ* ดังนั้น หากผู้สูงอายุเหล่านั้นอยู่ในสภาวะขาดเงินออม ย่อมส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ จึงออกแบบผลิตภัณฑ์แบบประกันบำนาญ “บำนาญ เรดดี้” เพื่อเสนขายให้กับลูกค้าที่ต้องการวางแผนการเงิน เพื่อดูแลตัวเองในวัยเกษียณ โดยสามารถใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่างไร้กังวล โดยแบบประกัน “บำนาญ เรดดี้” มีจุดเด่นดังนี้

                ·       รับเงินบำนาญแน่นอน แม้เศรษฐกิจผันผวน รับเงินบำนาญสูงสุดปีละ 25% รวมเงินบำนาญตลอดสัญญามากกว่า 500% จนถึงอายุ 88 ปี

            ·       วางแผนง่าย สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ได้ ให้เหมาะกับคุณ แบบชำระเบี้ยฯ สั้นเพียง  8 ปี หรือค่อยๆ ชำระเบี้ยฯ แบบเบาๆ จนครบอายุ 60 ปี

            ·       คุ้มค่ายิ่งขึ้นกับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เบี้ยฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

                พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่สนใจแบบประกันลดหย่อนภาษี ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท** ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไลฟ์เรดดี้ (LifeReady) บำนาญ เรดดี้ (BumnanReady) และ ไลฟ์ ซุปเปอร์ เซฟ 14/5 (Life Super Save 14/5) สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แล้ววันนี้ ที่ตัวแทนของบริษัทฯ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://ktaxa.live/tax-campaign-2022-pr หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ