กรุงไทย-แอกซ่าฯร่วมเปิดศูนย์การเรียนบ้านนานา-รับรางวัล Child Life สาขา Sociality

กรุงไทย-แอกซ่าฯร่วมเปิดศูนย์การเรียนบ้านนานา-รับรางวัล Child Life สาขา Sociality

กรุงไทย-แอกซ่าฯร่วมเปิดศูนย์การเรียนบ้านนานา-รับรางวัล Child Life สาขา Sociality

            บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนบ้านนานา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเป็นประธาน พร้อมด้วยคุณกาญจนา อนันตสมบูรณ์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และผู้บริหารภาครัฐเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในงานนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Child Life สาขา Sociality ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมไทย เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง และมีรายได้ที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่สร้างโอกาสให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

            ทั้งนี้กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ให้การสนับสนุนมูลนิธิพันธกิจเด็ก และชุมชน บ้านนานา มากว่า 12 ปี โดยส่งเสริม สนับสนุนแนวคิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ผ่านการปลูกข้าวเพื่อจำหน่าย จากเดิมมูลนิธิฯ สามารถผลิตข้าวได้ 3,000 กิโลกรัมต่อปี เพิ่มจำนวนเป็น 7,000 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการนำมาพัฒนามูลนิธิฯ จนสามารถสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ในปัจจุบัน

 

 

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน