“กลิ้งเพื่อน้อง”กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นกันดาร 

“กลิ้งเพื่อน้อง”กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นกันดาร 

 

“กลิ้งเพื่อน้อง”กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นกันดาร 

โบว์ลิ่งการกุศุล กลิ้งเพื่อน้อง  ครั้งที่  3   ที่จัดโดยสมาส่งเสริมการศึกษในถิ่นกันดาร  ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก)  การจัดงานเพื่อหาเงินให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสนั้น  ดร.มนวิภา  ประชัญคดี   นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร  บอกว่าเป็นหน้าที่ของสมาคมฯ  และผู้ที่เห็นความสำคัญที่จะแบ่งปันความช่วยเหลือให้กับเด็ก  ๆ ที่ขาดโอกาส  จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562  ณ  บลูโอ ไรทีม โบว์ลิ่ง  รัชดาภิเษา  ดิเอสพลานาท

            การจัดงานโบว์ลิ่งครั้งนี้เพื่อระดมทุนและหารารายได้สนับสนุนกิจกรรมให้กับการสงเคราะห์โรงเรียน  และกิจกรรมต่าง ๆ  ของสมาคม   โดยสมาคมฯ ได้ก่อตั้งมากว่า 49 ปี แล้ว  ซึ่งมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  รับสมาคมไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2514  ซึ่งนำความปลาบปลี้มและซาบซึ้งในพระมาหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น  

            การดำเนินงานของสมาคมฯ  เป็นไปเพื่อสนองพระดำริของสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยที่ว่า  การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นรากฐานที่ดีของการพัมนาประเทศ   

            การแข่งโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ใจบุญที่ต้องการเห็นเยาวชนที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสที่ดีในด้านการศึกษา  โดยได้มีพล.อ.จรัล  กุลละวณิชย์  เป็นประธานในพิธีและได้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันด้วยซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งครั้งนี้กว่า 60  ทีม  

 

นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร   ดร. มนวิภา  ประชัญคดี   บอกว่า  การจัดงานครั้งนี้สมาคมฯ มีรายได้กว่า  4  แสนบาท   งานที่สำเร็จมาได้เป็นเพราะทุกคนให้ความสนับสนุนและเห็นความสำคัญของการให้โอกาสกับเยาวชน

            กิจกรรมที่จัดนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารอิ่มบุญ  อิ่มใจกัน  โดยที่ผ่านมานายกฯ  สมาคมบอกว่าได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาและมอบตู้หนังสือ พร้อมอาหารกลางวันและอื่นแล้วแต่ความต้องการของโรงเรียนกับเด็กที่ขาดโอกาสทุกภาค ทั้งภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้   โรงเรียนไหนที่ขาดแคลนสามารถติดต่อมาได้ที่สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารได้ที่ โทร.08 0277 0277 หรือ 08 7337 7337  E- mail : helpthaistudent@ gmail.com

 

บทความชมรม คอลัมนิสต์

ประไพ  ยั่งยืน  

 

 

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน