กองทัพไทย ประกาศเกียรติคุณ จ่าเอก รณกร ช่วยเหลือประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต

กองทัพไทย ประกาศเกียรติคุณ จ่าเอก รณกร ช่วยเหลือประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต

กองทัพไทย ประกาศเกียรติคุณ จ่าเอก รณกร

ช่วยเหลือประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต

            “กองทัพไทย ได้ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ผู้บังคับหมู่ กองนักเรียนจ่า กองการปกครอง โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ช่วยเหลือประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต”

พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ให้กับญาติของ จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ประสบอุบัติเหตุทางจราจร และได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 12ตุลาคม 2565 โดยได้บริจาคอวัยวะสำคัญของตนเอง เพื่อนำไปต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะรายอื่น เพื่อสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

You may also like

เปิดโลกพลังงานยุคใหม่ “นวัตกรรมพลังงานทางเลือกไทย” ใน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2022 พร้อมเสวนายานยนต์ไฟฟ้า We Change   BEV Conversion

เปิดโลกพ