กองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย หนุนสุดตัว “ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์” ลดเด็กแว้นซิ่ง ดันหนังสั้น “เพื่อเธอ” ผ่านสังคมออนไลน์ วันนี้

กองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย หนุนสุดตัว “ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์” ลดเด็กแว้นซิ่ง ดันหนังสั้น “เพื่อเธอ” ผ่านสังคมออนไลน์ วันนี้

กองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

หนุนสุดตัว “ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์” ลดเด็กแว้นซิ่ง

ดันหนังสั้น “เพื่อเธอ” ผ่านสังคมออนไลน์ วันนี้

       ตาล- รัชฎา นาคเจริญศรี นักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ ผู้ริเริ่มโครงการ  “ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์ “ ร่วมกับกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ สำหรับหนังสั้น เพื่อเธอเกิดจากแรงบันดาลใจที่ตนเองต้องการสร้างสรรค์สังคม  โดยได้รับแรงสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ กองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนโครงการดีดี เน้นเจาะกลุ่มเยาวชนชาย-หญิง ที่แว้นซิ่งบนท้องถนน เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับหนังสั้นได้นำตัวแทนเยาวชนโครงการทั้ง 8 ท่าน มีความตั้งใจและร่วมถ่ายทอด ได้แก่   1.นายดนัยกรณ์ ฤทธิ์อิ่ม  2.นายพีรวิชญ์ ฉัตรทันฑ์   3.นายกฤษดา แฉ่งสมบูรณ์  4.นายอดิศักดิ์ นาบำเลอ  5.นายปริญญา กล่ำทอง  6.นายกฤษฎากรณ์ สุขสม 7.นายกิตติธัช เกริกเทมินทร์  และ 8.นายจิรกิตติ์ ธีระนุพงษ์   ภายใต้ชื่อหนังสั้น “เพื่อเธอ” #เปลี่ยนแว๊นเป็นว้าว ซึ่งมีนักแสดงชั้นนำได้ร่วมแสดงได้แก่   โหน – ธนากร  ศรีบรรจง   นอกจากนี้ยังมีบอส -คงรัฐ เชยสุวรรณ ,เปรม- ฉัตรนนท์ โรจน์สุระสกุล และ นนท์- อานนท์ ดีเรือก เป็นต้น

อย่างไรก็ตามเรื่องราวหนังสั้น “เพื่อเธอ” มีความเข้มข้นน่าสนใจ นำชีวิตจริงของตาล รัชฏา ตีแพร่เพื่อให้ผู้ชมหนังสั้นตระหนักเล็งเห็นความสำคัญ คาดหวังให้ผู้ชมประทับใจและเข้าใจปัญหาเด็กแว้นในประเทศไทย ต้องการให้ทุกฝ่ายให้โอกาส เหมือนโครงการ ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์  ซึ่งน้องน้องได้เรียนรู้ทักษะการขับขี่รถมอไซด์ เพื่อความถูกต้อง มีความปลอดภัย  สามาถติดตามกิจกรรมดีดีและหนังสั้น “เพื่อเธอ” ผ่านสังคมออนไลน์  FB: ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์ ” ตาล กล่าวสรุป

You may also like

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง  TCAS2 ประจำปี 2567

วิทยาลัย