“กองทุนประกันชีวิต-คปภ.-กองทุนประกันวินาศภัย”ร่วมออกบูธ ในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี 2565

“กองทุนประกันชีวิต-คปภ.-กองทุนประกันวินาศภัย”ร่วมออกบูธ ในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี 2565

“กองทุนประกันชีวิต-คปภ.-กองทุนประกันวินาศภัย”ร่วมออกบูธ

ในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี 2565

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (Money Expo 2022 Bangkok Year-End) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ กองทุนประกันวินาศภัย  เมื่อวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness” ที่จะครอบคลุมในทุกด้านของชีวิตตั้งแต่สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี สุขภาพอารมณ์ดี สุขภาพสังคมดี สุขภาพการศึกษาดี สุขภาพการงานดี สุขภาพสิ่งแวดล้อมดี และสุขภาพการเงินดี

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่งคั่งอย่างสมดุล โดยภายในงานจะมีการออกบูธของธนาคารและสถาบันการเงิน กว่า 11 สถาบัน และธุรกิจประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยกว่า 10 บริษัท รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอย่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย (บูธ D4) ในการออกบูธครั้งนี้กองทุนประกันชีวิตได้ประชาสัมพันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการทำประกันชีวิตอย่างเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้