“กองเรือยุทธการ”จัดกิจกรรม ปลูกสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย 100 ปี เสด็จเตี่ย

“กองเรือยุทธการ”จัดกิจกรรม ปลูกสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย 100 ปี เสด็จเตี่ย

กองเรือยุทธการ”จัดกิจกรรม

ปลูกสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย 100 ปี เสด็จเตี่ย

            พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) มอบหมายให้ พลเรือตรี อนิรุธ สวัสดี รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยณ บริเวณสนามหญ้า หน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ซึ่งโครงการนี้อยู่ในกิจกรรมครบรอบสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาทหารเรือไทย (เสด็จเตี่ย) และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Good Home And Good Health” ที่ทางกองเรือยุทธการ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในการดำเนินโครงการ และให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะสุขภาพที่ดีของกำลังพลทุกคน เป็นสิ่งที่สำคัญ

โดยในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดซุ้มขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการฯ การแนะนำวิธีการปรุงสมุนไพรไทย การจำหน่ายผักปลอดสารพิษจาก ”สวนผักรักษ์สุข” การจัดทำบอร์ดนิทรรศการสมุนไพรไทยให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาเป็นข้อมูล และมีการมอบต้นสมุนไพร ให้กับกำลังพลที่เป็นหัวหน้าโซนและครอบครัว ในชุมชนบ้านพัก กองเรือยุทธการ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนต่อไป

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้