การอุบัติขึ้นของ “ม็อบ” ย่อมมีเบื้องหลัง

การอุบัติขึ้นของ “ม็อบ” ย่อมมีเบื้องหลัง

การอุบัติขึ้นของ "ม็อบ" ย่อมมีเบื้องหลัง โดยอ้างเบื่อขี้หน้า "ลุงตู๋"  และ"รัฐธรรมนูญ" ปี 60 มาจุดไฟทางการเมือง!!

นายจักรยาน

          "ม็อบ" ในประเทศประชาธิปไตยแบบไหน ๆ ก็พูดถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกกันทุกประเทศ

และทุกม็อบของประเทศต่าง ๆ ก็จะใช้สิทธิ "เสรีภาพ" เกินขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ๆ ได้ยัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

          "ม็อบ"การเมืองที่ผ่านมา และอุบัติขึ้นในเวลานี้  ก็ใช้สิทธิเสรีภาพเกินเลยละเมิดสิทธิของกฎหมายหลายฉบัย  แต่ก็หน้าทนโดยไม่ต้อบงทนตะโกนแต่ "เสรีภาพ" ของพวกตนว่าถูกต้องกว่าใคร??

            เรื่องม็อบทางการเมืองนั้น ความจริงมีเบื้องหลังที่มาสู่เบื้องหน้า  ทว่า"การเมือง" มักจะเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ดูดีว่าพวกข้าแน่!!

            และประชาชนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ก็ถูกอ้างตลอดเวลาให้เป็นพวก โดยไม่ถามประชาชนทีละคนทั้งประเทศสักคำ!!

            เบื้องหน้าก็จะพูดแต่สิ่งดี ๆ และโจมตีเรื่องชั่ว ๆ ทั้งหลาย  แต่เบื้องหลังจะดีหรือเลว  พฤติกรรมของแต่ละ "ม็อบ"  ย่อมทำให้สาธุชนใช้วิจารณญานเองได้??

            สถานการณ์ของ "ม็อบการเมือง" ณ ประเทศไทยในเวลานี้  สิ่งที่ประชาชนได้รู้ได้เห็นอะไรต่ออะไรก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่าทำไม!!

            สาเหตุของการอุบัติขึ้นของ "ม็อบการเมือง"  ท้้ง ๆ ที่รัฐบาล"ลุงตู่" บริหารราชการแผ่นดินมาได้เพียง 1 ปีเท่านั้น แต่ "ลุงตู่" สืบทอดการเป็นนายกรัฐมนตรีของ คสช.เป็นเวลา 5 ปี รวมแล้วก็ 6 ปี อาจทำให้ "เบื่อหน้า" ก็ได้!?!

            และทุกฝ่ายโฟกัสไปที่ "รัฐธรรมนูญ" ฉบับปี 2560 เป็น "รัฐธรรมนูญเจ้าปัญหา" เป็นต้นเหตุสำคัญมากกว่าเหตุใด ๆ !!

            ต้องยอมรับความจริงว่า "รัฐธรรมนูญ" ฉบับนี้เป็น "รัฐธรรมนูญเจ้าปัญหา"  เหมือน ๆ กับ "รัฐธรรมนูญ" หลาย ๆ ฉบับที่โดนฉีกทิ้งไปแล้ว

            โดยเฉพาะตำแหน่ง "นายกรัฐมนตรี"  ที่รัฐธรรมนูญปี 60 มาแหวกแนวกว่าฉบับอื่น ๆ  ที่กำหนดให้พรรคการเมืองเสนอชื่อ "นายกรัฐมนตรี" อย่างน้อย 3 ชื่อให้ประชาชนรับรู็ ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง

            และผู้ที่ถูกเสนอชื่อ "นายกรัฐมนตรี " ไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส.ไม่ว่าจะ ส.ส.เขตหรือปาร์ตี้ลิสต์!!

ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ล่วงหน้าเป็นการออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อให้ "ลุงตู่" สืบทอดอำนาจกลับเข้ามาเป็น "นายกรัฐมนตรี" ได้อีกตามรัฐธรรมนูญ

            ซึ่งก็เป็นไปตามที่มีการวิเคราะห์ไว้ทุกประการ!!

            ปัญหาของ "รัฐธรรมนูญ" ปี 60 ก็พิลึกพิลั่นทีมาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 6 เก้าอี้ที่เขียนจองให้ ผู้บัญชาการททหารสูงสุด  ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ เป็น ส.ว.โดยตำแหน่ง

            อีกปัญหาสำคัญก็คือ  "รัฐธรรมนูญ" ฉบับนี้ใส่กุญแจล็อกหลายชั้นทำให้การแก้ไขยาก ทำให้บรรดานักการเมืองไม่พึงพอใจเป็นอย่างมาก  ประสานเสียงกันว่า "อย่างนี้ต้องแก้ไข"

            คณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญศึกษาพิจารณาแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลโอเคให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งขึ้นมาศึกษาประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ไข

            ซึ่งมีข้อสรุปของ กมธ.วิสามัญ ฯ ที่มีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่า ในเรื่องที่ต้องให้พรรคการเมืองที่มี ส.ส.อยู่ในสภา ฯ และ ส.ว.จำนวน 84 คน ร่วมลงชื่อเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยปลดล็อกออกไปเพื่่อให้สามารถแก้ไขได้ง่ายสะดวกขึ้น

            และที่ประชุม กมธ.วิสามัญ ฯ ก็เห็นด้วยที่จะให้มีการสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ร่าง "รัฐธรรมนูญ" ทั้งฉบับขึ้นมาใหม่!!

            ส่วน ส.ส.ร.จะมาจากการสรรหา หรือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศ ว่ามาวาอยู่ที่ "ลุงตู่" จะเคาะไปแนวทางใด??

            แม้ว่าที่ประชุมสภาผู้แทน ฯ จะยกมือกันพรึบทุกพรรคการเมืองในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของ กมธ.วิสามัญ ฯ  แต่ก็มิใช่ว่าจะแก้ไขได้ทันทีทันใด

            เนื่องจากขั้นตอนของสภา ฯ ต้องใช้เวลาเป็นเดือน ๆ กว่าจะแก้ให้ "ปลดล็อก" ได้สำเร็จ!!

            ระหว่างที่ถกเถียงหารือแก้ไขรัฐธรรมนูญน้้น ยังไม่รู้ว่าสภาผู้แทนฯ เห็นควรให้แก้ประเด็นสำคัญทีละมาตราที่มีประเด็นหมกเม็ดให้เม็ดหลุดไป  หรือจะมี ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่อย่างเร่งด่วน  ก็ต้องไปเสร็จสิ้นตามขบวนการในกลางปี 2564!!

            เชื่อเถอะ  เมื่อมีการแกัไขรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขตามความประสงค์ของแต่ละฝ่าย หรือเป็นการร่าง "รัฐธรรมนูญ" ทั้งฉบับขึ้นมาใหม่เรียบร้อยโรงเรียนนัการเมืองแล้ว

            ก็ต้องมีกระแสเรียกร้องให้ "ลุงตู่" ยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกติกาของรัฐธรรมนูญใหม่

            ถ้า "ลุงตู่" ทำเฉยเป็นไม่ได้ยินเสียงให้ยุบสภา  ก็จะมี "ม็อบ" โผล่ออกมาตามประเพณีวัฒนธรราของเสรีภาพเพื่อกดดันกันราชอาณาจักร

            เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ว่า รัฐธรรมนูญที่แก้ไหม่หรือยกร่างทั้งฉบับใหม่ต้องแก้ไขประเด็นสำคัญที่สุดคือให้ "นายกรัฐมนตรี" ต้องมาจาก ส.ส.ไม่ว่าจะเป็น ส.ส.เขตหรือปาร์ตี้ลิสต์

            แต่จะเป็น "รัฐธรรมนูญ" เจ้าปัญหาอีกหรือไม่  ก็ไม่มีใครคาดการณ์ได้ ณ ขณะนี้ว่า "ม็อบ" ทีเรียกร้องให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แทนปี 60 อาจจุดไฟประท้วงอีก เพราะไม่สบอารมณ์ "รัฐธรรมนูญ" ฉบับร่างใหม่ที่่ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการให้ฝ่ายตน!!

            ทว่า "รัฐธรรมนูญ" ของไทยมักจะอาถรรพณ์  เป็น "รัฐธรรมนูญ" เจ้าปัญหาแทบทั้งสิ้น??

          ไม่รู้ว่า "รัฐธรรมนูญ" ใหม่จะล้างอาถรรพณ์ได้หรือไม่??

          ขออวยพรล่วงหน้าให้ "รัฐธรรมนูญ" ใหม่ของไทยโชคดีมีชัย ไชโย!!

 

You may also like

“รมช.เกรียง”ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดฯ พร้อมหนุนสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด

“รมช.เกร