กำลังซื้อโงหัว ดัชนีอุตฯมีนาฯ โต 2.62%

กำลังซื้อโงหัว ดัชนีอุตฯมีนาฯ โต 2.62%

กำลังซื้อโงหัว ดัชนีอุตฯมีนาฯ โต 2.62%

          สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI )ประจำเดือนมีนาคม ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.62 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11 เป็นผลมาจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน ส่งผล ทำให้ไตรมาสที่ 1/61 MPI ขยายตัวร้อยละ 3.93 (ไตรมาสที่ 1/60 ขยายตัวร้อยละ 0.11 ) อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 76.06 สูงสุดในรอบ 60 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556

            นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index – MPI) ประจำเดือนมีนาคม 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกประจำเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำตาลทราย น้ำมันปิโตรเลียม เม็ดพลาสติกและน้ำมันพืช

สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือนมีนาคม 2561 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

            รถยนต์และเครื่องยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากเครื่องยนต์ และรถปิคอัพเป็นหลัก ตามการเติบโตของกำลังซื้อภายในประเทศที่ดีขึ้น และการกระตุ้นตลาดด้วยการเปิดตัวรถยนต์ รุ่นใหม่ๆ และการส่งออกไป ออสเตรเลีย อาเซียน (ยกเว้นเวียดนาม) ยังเติบโตได้ดี

            น้ำตาลทราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต ทำให้วัตถุดิบคืออ้อยเข้าสู่โรงงานจำนวนมาก

            น้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 และ 95 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเครื่องบินเป็นหลัก จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง

            เม็ดพลาสติก ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.67 จาก พอลิโพไพลีน เรซิน (PP) พีวีซี เรซิน (PVC) และ โพลีเอธิลีน (PE ) เป็นหลัก เนื่องจากในปีก่อนผู้ผลิตบางรายมีการปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักร สำหรับ LLDPE (พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตบางรายการมีการขยายกำลังการผลิตในเดือนนี้

            น้ำมันพืช ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากน้ำมันปาล์มดิบ เป็นหลัก เนื่องจากช่วงต้นปี 2560 พื้นที่เพาะปลูกในหลายจังหวัดทางภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วม ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลปาล์มได้ ประกอบกับปีนี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น รวมทั้งสภาพอากาศเอื้ออำนวย ส่งผลให้มีผลผลิตปาล์มเพิ่มมากขึ้น

            นอกจากนี้ ภาวะอุตสาหกรรมสำคัญที่ยังคงขยายตัวได้ดี ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.33 เนื่องจากกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลัก ได้แก่ Semiconductor, Monolithic IC, PCBA และ HDD ตามการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก โดย IC ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึงนำไปใช้เป็นชิ้นส่วน Smart phone, Tablet ส่วน HDD มีการพัฒนาให้มีความจุมากขึ้นเพื่อใช้ใน Cloud Storage

            อุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.2 การบริโภคในประเทศขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการส่งออกสินค้าอาหารขยายตัวจากการฟื้นตัวที่เข้มแข็งและต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน รวมถึง กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งช่วยหนุนความต้องการสินค้าไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทานการผลิต

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U