กำลังพลกองทัพเรือ สุขภาพแข็งแรง

กำลังพลกองทัพเรือ สุขภาพแข็งแรง

กำลังพลกองทัพเรือ สุขภาพแข็งแรง

      กองทัพเรือ จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง ให้กำลังพลแข็งแรง เป็นพื้นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมขับเคลื่อนกองทัพเรือ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในช่วงบ่ายวันพุธ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานของกองทัพเรือพิจารณาดำเนินการ ตามเจตนารมณ์ของ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านกำลังพล ที่ต้องการให้กำลังพลกองทัพเรือทุกนาย ได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดความแข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ สร้างความสามัคคี เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล กองทัพเรืออย่างยั่งยืน

ในการนี้ คณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลโดยกำหนดให้มีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

-ให้ทุกหน่วยในกองทัพเรือ พิจารณาจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาในช่วงบ่ายวันพุธ ภายในหน่วยตามความเหมาะสม โดยเน้นให้กำลังพลที่ไม่ติดภารกิจจำเป็นเข้าร่วมกิจกรรม

– จัดให้มีการออกกำลังกายเป็นหมู่คณะ ได้แก่ กายบริหารหรือเต้นแอโรบิก เดินหรือวิ่งเป็นหมู่คณะ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที หลังจากนั้นให้แยกออกกำลังกายตามอัธยาศัย

– จัดการบรรยายความรู้ให้กับกำลังพล เกี่ยวกับการออกกำลังกาย และเวชศาสตร์การกีฬาตามความเหมาะสม

– ให้หน่วยที่มีกิจการสวัสดิการกีฬา เช่น สนามกีฬา, ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) , สระว่ายน้ำ รวมถึงอุปกรณ์การออกกำลังกาย สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นลำดับแรก และพิจารณาสนับสนุนให้กำลังพล ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีส่วนลดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

นอกจากกิจกรรมดังกล่าว ที่ถือว่าตอบสนองต่อนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มุ่งเน้นให้กำลังพลกองทัพเรือ มีสุขภาพที่ดี ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้จะสอดคล้องกับกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี และกิจกรรมในการดูแลสุขภาพต่างๆ โดยมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการตรวจอย่างละเอียด จะเป็นการดูแลสุขภาพของกำลังพลกองทัพเรือ อย่างเป็นระบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลกองทัพเรือ ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

You may also like

Funding Societies เดินหน้ารุก ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่ม 2 พันล้านบาท อัพพอร์ตสินเชื่อ โตทะลุ 30%

Funding