“ก้าวด้วยธรรม เพื่อ ๑๗ โรงพยาบาล”

“ก้าวด้วยธรรม เพื่อ ๑๗ โรงพยาบาล”

“ก้าวด้วยธรรม เพื่อ ๑๗ โรงพยาบาล”

                กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมพิเศษ เดิน-วิ่ง การกุศล มินิมาราธอน  “ก้าวด้วยธรรม เพื่อ ๑๗โรงพยาบาล”             เพื่อมอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาล ๑๗แห่งนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาเยียวยากรณีเร่งด่วนโดยมี ศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุล ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์และดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลร่วมพูดคุย  พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน  ลาวัลย์ กันชาติ,ศรีสอาด ชั้นสามารถ, เยาวลักษณ์ ลิขิตวัฒนานุรักษ์, ปิติ ลีเลิศพันธ์, อัจฉราวรรณ อัศวรัตนาพรณ์,  สมบูรณ์ ล้อวรลักษณ์, อัจฉรา ปิยะพันธ์  ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว ณ ห้องโถง อาคารมนุษยนาควิทยาทาน พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร

                สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลข๐๙-๘๒๗๖-๐๕๔๕และหมายเลข๐๙-๘๒๗๕-๔๕๐๕และทาง ID Line โดยพิมพ์@yorsorsor (แอด-ญอ-สอ-สอ : อักษรพระนามย่อญสส มาจาก สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก)

You may also like

ดร.มนพร หนุนสร้างท่าเทียบเรือ กระตุ้นท่องเที่ยวทะเลบัวแดง กุมภวาปี อุดรธานี

ดร.มนพร