ก.อุตฯ ผนึก 12 ค่ายรถยนต์ 12 สู่ Euro 5

ก.อุตฯ ผนึก 12 ค่ายรถยนต์ 12 สู่ Euro 5

 

 ก.อุตฯ ผนึก 12 ค่ายรถยนต์ 12 สู่ Euro 5  

            กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) จับมือรถยนต์ 12 แบรนด์  รวมพลังแสดงเจตจำนงยกระดับมาตรฐาน Euro 5 สำหรับรถยนต์ทุกคันภายในปี 2564  ลดการปล่อยฝุ่นพิษร้อยละ 80 และเตรียมยกระดับเป็น Euro 6 ภายในปี 2565  หวังแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

                ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รชอ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ได้กลายเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่วิกฤต และคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการกำจัดฝุ่นละอองให้เป็นวาระแห่งชาติ ทางกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะไอเสียจากรถยนต์ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งดำเนินการปรับมาตรฐานการระบายสารมลพิษจากเครื่องยนต์ให้เทียบเท่า Euro 5 ภายในปี 2564 และ Euro 6 ภายในปี 2565 เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอนาคต รวมทั้งขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตและผู้นำเข้ารถยนต์ทั้ง 12 แบรนด์ แทนประชาชนคนไทยและลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ทุกคน ที่บริษัทได้มุ่งมั่นตั้งใจร่วมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคืนอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสาธารณชน

                นายณัฐพล  รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) เปิดเผยว่า  มีบริษัทผู้ผลิตและผู้นำเข้ารถยนต์ 12 แบรนด์ ได้แก่ Audi, BMW, Isuzu, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mini, MG, Nissan, Suzuki, Toyota  และ Volvo ที่ตั้งใจร่วมแสดงเจตจำนงและผนึกกำลังในการยกระดับมาตรฐาน เพื่อคืนอากาศสะอาดให้กับประชาชนไทย รวมถึงเป็นการรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม  นอกจากนี้ ค่ายรถยนต์จะเร่งรณรงค์ให้ลูกค้าที่ใช้รถยนต์มาตรฐาน Euro 4 เติมน้ำมันที่ได้มาตรฐาน Euro 5 ที่มีจำหน่ายตามสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศแล้ว ซึ่งจะช่วยลดมลพิษโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM  ได้กว่าร้อยละ 20 – 25 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำมัน Euro 5 ในประเทศเพียง 70 ล้านลิตรต่อเดือน ทั้งนี้ภาคการผลิตมีกำลังการผลิตเต็มศักยภาพ (full capacity) ในปัจจุบันสูงถึง 500 ล้านลิตรต่อเดือน

                นายวันชัย  พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ลมอ.) เปิดเผยว่า  ประเทศไทยได้มีการบังคับใช้มาตรฐานการระบายสารมลพิษจากเครื่องยนต์เทียบเท่า Euro 4  ในปี 2555  ในขณะที่กลุ่มสหภาพยุโรป (European Union : EU) ได้มีการบังคับใช้มาตรฐาน Euro 4 ตั้งแต่ปี 2548 และในปัจจุบันสหภาพยุโรปมีการบังคับใช้มาตรฐาน Euro 6 แล้ว เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ อาทิ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย รวมถึงจีนและอินเดียที่จะเริ่มบังคับใช้มาตรฐาน Euro 6 ในปี 2563 หากเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังคงใช้มาตรฐาน Euro 4 ซึ่งล่าช้ากว่าประเทศที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของโลกค่อนข้างมาก ทั้งนี้ สมอ. ได้รับข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการปรับมาตรฐานการระบายสารมลพิษจากเครื่องยนต์ให้เทียบเท่า Euro 5 ภายในปี 2564 ดังนั้น สมอ. จะเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการ เพื่อจัดทำ มอก. การระบายสารมลพิษไอเสียจากเครื่องยนต์ให้แล้วเสร็จและให้มีผลบังคับใช้ภายในปีพ.ศ. 2564 รวมทั้งจะเร่งดำเนินการปรับมาตรฐานการระบายสารมลพิษจากเครื่องยนต์ให้เทียบเท่า Euro 6 ภายในปี 2565  ต่อไป

 

You may also like

“แพลทินัม”ฉลอง18 ปี รุกแคมเปญแบรนดิ้งครั้งแรก พร้อมเปิดตัวธุรกิจใหม่ต่อยอดความสำเร็จ

“แพลทินั