ขนส่งลพบุรีตรวจสอบความพร้อม

ขนส่งลพบุรีตรวจสอบความพร้อม

ขนส่งลพบุรีตรวจสอบความพร้อม

น.ส.กัญญา  นิยมบุรณะ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับขึ่รถ น.ส.ทัศนีย์ ถึงหมื่นไวย นักวิชาการชำนาญการ  พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีออกตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดให้บริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในเขตจังหวัดลพบุรี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรม เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สำหรับการการดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย.2563 ซึ่งพบว่ามีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมเช่นกัน

     

 

You may also like

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง  TCAS2 ประจำปี 2567

วิทยาลัย