ของขวัญที่แท้จริง

ของขวัญที่แท้จริง

ของขวัญที่แท้จริง

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง “ของขวัญที่แท้จริง” ในโครงการธรรมโอสถ โดยพระวิทยากรคือ  พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลฯ และผู้รับบริการที่เข้ารับฟังธรรมบรรยายสามารถนำหลักธรรมช่วยแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ พร้อมมอบสุขภาพทางกายและใจที่ดีของเราให้เป็นของขวัญแก่ตนเองและผู้อื่น โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ  รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี   พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการเข้าร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

 

You may also like

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง  TCAS2 ประจำปี 2567

วิทยาลัย