ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม “บวชเนกขัมมะ” ศีลาจาริณี(ชี_พราหมณ์) ที่ จังหวัดสุรินทร์

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม “บวชเนกขัมมะ” ศีลาจาริณี(ชี_พราหมณ์) ที่ จังหวัดสุรินทร์

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม

“บวชเนกขัมมะ” ศีลาจาริณี(ชี_พราหมณ์) ที่ จังหวัดสุรินทร์

   มีรายงานข่าวจากผู้เกี่ยวข้องกับวงการพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าระหว่าง วันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2567 จะมีการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่และถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นของทางวัด อันเป็นการน้อมรำลึกถีงพระคุณพระคุณหลวงปู่ดุลย์ อตุโล อดีตเจ้าอาวาส วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ และ เป็น1ใน50สุดยอดเกจิดังของภาคอีสานที่ล่วงลับไปแล้ว

โดยงานดังกล่าวถูกจัดขึ้น ณ อุทยานธรรมอตุโลสำราญนิเวศน์ ซึ่งเมื่อครั้งหลวงปู่ดุลย์ อตุโล ยังมีชีวิตอยู่ได้มีความปราถนาให้จัดตั้งขึ้นร่วมกับ อดึตเจ้าคณะจังหวัดและญาติโยมที่มีความเคารพรักและศรัทธาต่อหลวงปู่ดุลย์ อตุโล โดยงานปฏิบัติธรรมดังกล่าวอยู่ที่ บ้านอาโพน ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีรายงานข่าวอีกว่าขณะนี้สถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรมได้ถูกชาวบ้านและผู้เลื่อมใสศรัทธาร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่เป็นที่เหมาะสำหรับการปฎิบัติธรรมอย่างยิ่ง  ส่วนด้านวัดป่าพรหมวิหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการครั้งนี้ ก็มีความพร้อมด้านสถานที่ และ การบริหารงานเพื่อความเรียบร้อยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติโยมที่มาร่วมปฏิบัติธรรม

สำหรับอุทยานธรรมเป็นแหล่งอารยะและความศักดิ์แห่งธรรม” อตุโลสำราญนิเวศน์ถวายเป็นพุทธบูชาอาจาริยบูชาคุณหลวงปู่ดุลย์และหลวงปู่โพธิ์สืบไปและด้วยความดำริของพระเดชพระคุณพระเทพวชิรญาณโสภณเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นคืองานปฏิบัติธรรม

บวชเนกขัมมะ” ศึลาจาริณี(บวชชึ_พราหมณ์) เนื่องใน”วันอ้ฐฎฐมีบูชา”ระหว่าง วันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ อุทยานธรรมอตุโลสำราญนิเวศน์ บ้านอาโพน ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

จึงอยากเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธา ร่วม “บวชเนกขัมมะ” ศึลาจาริณี(บวชชึ_พราหมณ์) ปฎิบัติธรรม ขัดเกลาจิตใจเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีสติ

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้