คิงส์เมนฯ ชู “K FORUM 2018 ศาสตร์ ศิลป์ ความยั่งยืน”

คิงส์เมนฯ ชู “K FORUM 2018 ศาสตร์ ศิลป์ ความยั่งยืน”

 คิงส์เมนฯ ชู “K FORUM 2018 ศาสตร์ ศิลป์ ความยั่งยืน” 

                นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)  ผู้ให้บริการงานออกแบบตกแต่งภายใน งานแสดงสินค้า และงานกิจกรรมการตลาด แนวหน้าของเมืองไทย ประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ในงาน “K FORUM 2018 : The Art of Sust(r)ainability ศาสตร์ ศิลป์ ความยั่งยืน” เวทีแห่งการแบ่งปันความรู้ เชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ และ สร้างสรรค์ประสบการณ์ เสริมแกร่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เน้นเติบโตไปด้วยกัน เสริมทัพคิงส์เมนฯ ทั้ง 3 สนง. ไทย เมียนมาร์และกัมพูชา เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรของคิงส์เมนฯ มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้ดีและยั่งยืนต่อไป ณ โรงภาพยนต์เอสเอฟ ชั้น 9 เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

You may also like

นักการเมืองควรฉีดวัคซีนป้องกัน”โควิด-19″ ลำดับแรกก่อนประชาชน ดีหรือไม่??

นักการเม