คุณเก่งพาเที่ยว “เกาะสีชัง”เสน่ห์อมตะ

คุณเก่งพาเที่ยว “เกาะสีชัง”เสน่ห์อมตะ

คุณเก่งพาเที่ยว

“เกาะสีชัง”เสน่ห์อมตะ

คุณเก่ง ชวนชิม ชวนเที่ยว

อานนท์  กสิกุลธร  กิตติภณ สังข์ซ้อน ร่วมกับ ธรรมรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คอลัมน์ คุณเก่งชวนชิม ชวนเที่ยว  รายการเที่ยวไทยกันเถอะ สถานี Zaabnews Radio 96 Fm.ร่วมทำข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ต่อเนื่อง โดยมี สมควร จันทร์ศรีวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ให้การต้อนรับ ณ สีชัง มาริน่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2566

 

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน