จับตาการถกเถียงญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ อะไรจะเกิดขึ้น??

จับตาการถกเถียงญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ อะไรจะเกิดขึ้น??

จับตาการถกเถียงญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ อะไรจะเกิดขึ้น??

นายจักรยาน

            สถานการณฺ์การเมืองไทย ณ เวลานี้ยังเป็นเรื่องราวของ "ม็อบ 3 นิ้ว" กับ "แก้ไขรัฐธรรมนูญ" ที่เชื่อมโยงกดดันให้ "ลุงตู่" พล.อ.ประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี "ลาออก" ให้ได้ตามความต้องการของประชาชนฝ่าย "ม็อบ"

            ซึ่งก็มีประชาชนฝ่ายเชียร์ "ลุงตู่" ให้อยู่ต่อไปตามความเห็นที่แตกต่างกันคนละมุมมองกฎกติกาประชาธิปไตย

                ไม่ใช่เรื่องของ "รัฐธรรมนูญปี 2560" มีปัญหายุ่งอีรุงตุงนังแต่ประการใด??

                อ๊ะ อ๊ะ ถ้าจะบอกว่า "รัฐธรรมนูญปี 2560"  เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นปัญหาก็คงไม่ใช่  เพราะ "รัฐธรรมนูญ" หลายฉบัยที่กำเนิดขึ้นมาภายหลังมีการปฏิวัติรัฐประการมักจะมี "ปัญหา" แทบทั้งสิ้น

                เมื่อมีปัญหาอะไรเอ่ยที่ต้องมี "ม็อบ" ออกมาเย้วๆ เบิ้ม ๆ ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมที่ไม่ละเมิดกฎหมายที่รัฐธรรมนูญได้ระบุไว้

                แต่ "ม็อบ" ทุกม็อบทางการเมืองที่อุบัติขึ้นไม่เคยมี "ม็อบ" ไหนที่ไม่ละเมิดกฎหมายและละเมิดสิทธิผู้อื้่น  เพราะแทบทุกม็อบในปัจจุบันนี้และในอดีตที่ผ่าน ๆ มาอ้างแต่สิทธิเสรีภาพอย่างเดียว  โดยไม่เอ่ยอ้างถึงที่ได้กระทำละเมิดกฎกติกาของบ้านเมือง

                ที่สำคัญมักจะอ้าง "ประชาชน"  โดยไม่เคยขออนุญาตประชาชนทุกหมู่่เหล่าทุกวัยทุกเพศรวมทั้งเพศทางเลือกทั้งประเทศ  เพราะฉะนั้นด้วยเหตุฉะนี้  "ประชาชน"ที่ "ม็อบ" ชอบตอกย้ำเสมอ ๆ จึงเป็น "ประชาชน" ที่นิยมชอบ "ม็อบ"เท่านั้น

                ถ้าจะพูดเหมาเป็น "ประชาชน" ทั้งหมดของประเทศ ก็เป็นการบิดเบือนความจริง??

                ดังเช่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับที่ "ท่านชวน หลีกภัย" ประธานรัฐสภา ได้บรรจุระเบียบวาระให้ถกอภิปรายกันระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ว่าจะเห็นชอบรับญํตติทั้ง 7 ฉบับมาพิจารณารวมกัน

                ความจริงของกระแสเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ใช่เป็นเรื่องของประชาชนทั่้งประเทศ เพราะมีบางส่วนคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ทำอะไรให้ประชาชนคนส่วนใหญ่เดือดร้อน

                ดังนั้นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับที่ซีกรัฐบาล ขั้วฝ่ายค้าน รวมทั้ง ไอลอว์ ที่ประชาชนร่วมลงชื่อเสนอเข้ามาแก้ไข  ก็มิใช่ว่า ส.ส.บางส่วน และ ส.ว.บางฝ่ายเออออเห็นด้วยทั้ง 7 ฉบับ อันเป็นความจริงที่ไม่อาจบิดเบี้ยวได้

                เนื่องจากมีข่าวปูดออกมาอย่างที่ได้รับรู้ไปอย่างกว้างขวางทั่วราชอาณาจักรว่า มี ส.ส.และ ส.ว.ส่วนหนึ่งร่วมกันลงชื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตีความว่าการเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่??

                เพราะตามญํตติแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ย่อมขัดรัฐธรรมนูญตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉับแล้วในอดีตว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

                ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องแก้ไขเป็นรายมาตรการตามที่รัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ในหมวดเรื่องของการแก้ไชรัฐธรรมนูญ!!

                วันนี้ไม่มีใครเดาได้ว่าที่ประชุมรัฐสภาร่วมกันระหว่าง ส.ส. กับ ส.ว. จะเห็นชอบญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ หรือให้ผ่านเพียงไม่กี่ฉบับ  หลังจากจบสิ้นการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  เรา ๆ ท่าน ๆ ก็จะได้รู้กัน!!

                ทว่ามีกระแสเรียกร้องของนักการเมือง กลุ่มการเมือง และบรรดาอาจารย์นักวิชาการให้ที่ประชุมรัฐสภารับญํตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั่้ง 7 ฉบับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน จะได้ไม่เกิดปํญหาตามมา

                ส่วนเรื่องการส่งเรื่องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ "ตึความ" ว่าการตั้ง ส.ส.ร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นการขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น  ก็มีเสียงของบางฝ่ายไม่เห็นด้วยที่จะทำให้เรื่องสั้นกลายเป็นเรื่องยาว

                มีข่าววงในแลบออกมาในวงนอกว่า "ลุงตู่" ไม่ประสงค์ที่จะให้มีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความให้มากความ  อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

                ก็ไม่รู้ว่า  ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ส.ที่ "ลุงตู่" แต่งตั้งเข้ามาด้วยมือตัวเองจะฟังคำของ "ลุงตู่"หรือไม่??

                ดังนั้นการยื่น "ตีความ" การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้ ส.ส.ร.ยกร่างใหม่ทั้งฉบับว่าขัดรัฐธรรมนูญฉบับคุณสมชาย (คสข.)จะเกิดขึ้นหรือไม่  โปรดติดตามชมกันอย่าได้กะพริบตา!!

                ที่แน่ ๆ พระราชบัญญัติออกเสียงประชามติจะต้องเกิดขึ้นแน่ ๆ ต่อคิวจากการผ่านญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียบร้อยโรงเรียนสภาไปเรียบร้อยแล้ว

                เพราะว่าตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญปี 2560 ได้ระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะต้องทำประชามติถามความเห็นขอบจากประชาชนทั้งประเทศว่าเห็นควรด้วยหรือไม่ตามที่ได้มีการแก้ไข

                เพื่อให้ "รัฐธรรมนูญ" ที่่ได้ยกร่างใหม่หรือแก้ไขใหม่ต้องให้ประชาชนตัวจริงเสียงจริงเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความต้องการให้ตนเอง!!

                กูรูทางการเมืองวิเคราะห์เจาะลึกมาว่า มติของประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นชอบกับ "รัฐธรรมนูญ" ที่ได้แก้ไขเป็นฉบับใหม่  แม้ว่าจะมีเสียงของประชาชนบางส่วนคัดค้านก็ตาม  แต่ก็เป็นไปตามความเห็นต่างที่ต้องยุ่งกันเข้าไว้ตามวิถีประชาธิปไตย

                ทั้งนี้และทั้งนั้น  เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ผ่าน เพราะต้องการให้บ้านเมืองที่วุ่นวายได้คลี่คลายลงไป!?!

ประการสำคัญไม่มีใครคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า "รัฐธรรมนูญ" ที่ได้ออกแบบมาใหม่นั้นจะเป็น "รัฐธรรมนูญ" เจ้าปัญหาอีกหรือไม่??

            แม้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จลุล่วงไปแล้วก็ตาม แต่ "ลุงตู่" ยังคงต้องเผชิญหน้ากับ "ม็อบ" ต่อไป

เพราะถ้า "ลุงตู่"  ไม่ลาออก  ก็จะมีจัดอีเวนท์ของ "ม็อบ" ตลอดไปจนกว่า "ลุงตู่" ออกไป??

            จบข่าว   สวัสดีมีชัยนะ "ลุงตู่"!!

 

 

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน