จับตา!“เพชรบุรี”โมเดล ตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์

จับตา!“เพชรบุรี”โมเดล ตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์

จับตา!“เพชรบุรี”โมเดล

ตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์

                นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้เปิดเผยว่า โครงการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของตลาดกลางสินค้าเกษตรท่ายางและบ้านลาดแห่งแรกของประเทศ กำลังทำงานเตรียมความพร้อมอย่างทุ่มเทของทีมงาน”เกษตร-พาณิชย์”เพื่อเปิดการขายออนไลน์ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้

                โดยมีทีมโค้ชอีคอมเมิร์ซ กระทรวงเกษตร.,ไปรษณีย์ไทย ทีมพาณิชย์จังหวัด หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สหกรณ์การเกษตรท่ายาง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดและคณาจารย์ของAICเพชรบุรี(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)ทำworkshopฝึกอบรม ทีมงานของตลาดกลางการเกษตรทั้ง 2 แห่ง เป็นการทำตลาดแบบออนไลน์คู่ขนานกับออฟไลน์แบบดั้งเดิมเน้นโมเดลB2Bเป็นหลัก

You may also like

“โฟกัสด์ ซัน”จัดหนัก! เปิด 2 โซลูชัน เขย่าวงการพลังงานแสงอาทิตย์

“โฟกัสด์