จากโรงเรียนร้าง … สู่ศูนย์เรียนรู้ !

จากโรงเรียนร้าง … สู่ศูนย์เรียนรู้ !

จากโรงเรียนร้าง … สู่ศูนย์เรียนรู้ !

                ณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย พูดถึง ศูนย์เรียนรู้ ในการประชุมชาวบ้านค่าไพบูลย์ อ.ปง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

                … ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้มาทำกิจกรรมฟื้นฟูป่าต้นน้ำยมปีนี้เป็นปีที่ 3 ปีแรกปลูกป่าที่ดอยผาช้าง ปีที่ 2 ที่บ้านต้นฝาง และปีที่ 3 ที่บ้านแม่ทาย โดย 2 ปีหลังได้ทำฝายน้ำล้นที่ป่าชุมชนบ้านค่าไพบูลย์ อ.ปง จ.พะเยา

                … ผ่านไปมาเห็นโรงเรียนที่ร้างซึ่งไม่ได้ทำกิจกรรมใด เห็นควรว่าน่าจะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยได้ไปหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอน และเห็นควรที่จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้

                … ได้นำไปปรึกษากับทางนายอำเภอ / ผู้ใหญ่หลายแห่ง ต่างเห็นควรให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นศูนย์เรียนรู้ที่น่าจะให้ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น การเริ่มต้นจึงเป็นความคิดที่ตรงกัน และเป็นสัญญานที่ดีว่าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต

                … หลังจากที่ปรึกษาศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต ท่านยินดีที่จะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เนื่องจากต้นน้ำยมเป็นต้นน้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศ ที่เป็นสายเดียวที่ไม่มีเขื่อนกั้นน้ำ ทให้ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้

                … จึงมาร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไป และประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นศูนย์เรียนรู้อิสระไม่สังกัดที่ใดเพื่อสร้างความคล่องตัว … คิดว่า ศูนย์เรียนรู้ จะได้ประโยชน์อีกศูนย์หนึ่งของอำเภอปง

                … ผู้สนับสนุน ในส่วนของ ปตท. ได้ส่งผู้แทนมาร่วมประชุม และยังมีอีกหลายรายที่ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมวันนี้ ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ซีพี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                … วันนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกได้เห็นความร่วมมือกันของชาวบ้านค่าไพบูลย์

You may also like

TQMalpha โชว์ฟอร์ม Q1/67 สุดปัง! ฟันรายได้ทะลุพันล้าน กำไร New High ในรอบ 2 ปี

TQMalpha