จีนพร้อมร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหนุนเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

จีนพร้อมร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหนุนเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

จีนพร้อมร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหนุนเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

            ในการประชุมสุดยอดประจำปีขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organisation หรือ SCO) ณ เมืองซามาร์กันต์ ประเทศอุซเบกิสถาน ที่เพิ่งปิดฉากลงไปเมื่อไม่นานมานี้ ประเทศจีนได้แสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น การค้าและการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน

                ความพยายามของจีนกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดจีนได้จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นและมีเสถียรภาพ (International Forum on Resilient and Stable Industrial and Supply Chains) ณ เมืองหางโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

                รัฐบาลมณฑลเจ้อเจียงเปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าวเปิดเวทีให้คนในแวดวงอุตสาหกรรมทั่วโลกได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มความยืดหยุ่นและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ด้วยการส่งเสริมการแบ่งปันประสบการณ์และสร้างฉันทามติในวงกว้าง

หลักประกันสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจโลก

                จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความยืดหยุ่นและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน พร้อมกับเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันสร้างและแบ่งปันห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกในหลายโอกาส

                ในจดหมายแสดงความยินดีกับการประชุมครั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ระบุว่า การรักษาความยืดหยุ่นและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเป็นหลักประกันสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจโลกและสร้างประโยชน์ร่วมกันให้กับประชาชนทั่วโลก

                นายสี จิ้นผิง ระบุว่า จีนจะสร้างความมั่นใจว่าห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานเป็นสินค้าสาธารณะ ตลอดจนรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และสร้างความมั่นใจว่าประชาชนในทุกประเทศจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกัน

จีนพร้อมพยายามมากขึ้น

                กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรก จีนพยายามอย่างแข็งขันในการทำให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานราบรื่น เพื่อผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หลังจากที่กิจกรรมในโรงงานต้องหยุดชะงักและเกิดปัญหาคอขวดด้านการขนส่งในบางภูมิภาคอันเนื่องมาจากโรคระบาด

                ความพยายามเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ มูลค่าเพิ่มของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Industrial Enterprises above Designated Size) เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบรายปี

                ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ระบุในจดหมายว่า จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับนานาประเทศเพื่อคว้าโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่มีความปลอดภัย มั่นคง ราบรื่น มีประสิทธิภาพ เปิดกว้าง ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

You may also like

ผอ.สกสว. นำผู้บริหารเข้าพบ“รัฐมนตรีศุภมาส” นำเสนอแผนงาน “Quick win” โจทย์แรกเดินหน้าแก้ยากจนเบ็ดเสร็จ

ผอ.สกสว.