ชมรมคอลัมนิสต์ฯเป็นสื่อกลาง นำวีลแชร์ของ จส.100 มอบ รพ.สต.ต้นน้ำยม

ชมรมคอลัมนิสต์ฯเป็นสื่อกลาง นำวีลแชร์ของ จส.100 มอบ รพ.สต.ต้นน้ำยม

ชมรมคอลัมนิสต์ฯเป็นสื่อกลาง นำวีลแชร์ของ จส.100 มอบ รพ.สต.ต้นน้ำยม

          ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยนายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมฯได้เป็นตัวกลางในการประสานงานนำวีลแชร์ของสถานีวิทยุ จส.100 จำนวน 3 คัน พร้อมกับมีผู้ใจบุญร่วมบริจาควีลแชร์ที่ไม่ใช้แล้วอีก 1 คัน ไปมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องเอี่ยน ต.ปง อ.ปง จ.พะเยาเมื่อวันที่ 17 มีนาคมศกนี้

โรงพยาบาลดังกล่าวเป็น 1 ในโรงพยาบาลตำบลต้นน้ำยม ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของชมรมคอลัมนิสต์ฯในโครงการฟื้นฟูต้นน้ำยมโดยได้ปลูกป่ามาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และนอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าว ชมรมฯก็ได้ช่วยเหลือประสานงานในเรื่องอื่นๆที่พอมีโอกาสได้เชื่อมโยงกับองค์กรจิตอาสาในส่วนกลางต่อการบริจาคต่างๆ เช่น การมอบเวชภัณฑ์และปัจจัยจำเป็นแก่ผู้พิการ-ด้อยโอกาส การเป็นตัวกลางขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา หรือการเชิญชวนหน่วยงานที่มีโครงการสร้างฝายน้ำล้นไปจัดทำฝายกั้นตามลำห้วยที่ตื้นเขินในชุมชนต้นน้ำยม

“จส.100 เป็นสถานีวิทยุที่รายงานข่าวสด และข่าวจราจรที่ผู้ฟังติดตามฟังจำนวนมาก มีโครงการบริจาควีลแชร์มานานหลายปีให้แก่โรงพยาบาลตำบลที่ห่างไกลความเจริญ และมีงบประมาณจำกัด ซึ่งชมรมฯไปทำกิจกรรมปลูกป่าที่นั่น ก็จะพบหน่วยงานเหล่านี้มีวีลแชร์ที่ใช้แล้วชำรุดอยู่หลายแห่ง จึงอาสาเป็นตัวกลางช่วยนำวีลแชร์ของ จส. 100 ไปบริจาคให้ตามความเหมาะสม” นายณรงค์กล่าว พร้อมเสริมว่า พื้นที่ต้นน้ำยมซึ่งเป็นต้นทางแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศ ยังขาดแคลนทั้งด้านการบริหารจัดการและงบประมาณอีกมาก จึงทำให้แม่น้ำยมมีต้นทุนน้ำที่ไหลลงมาสู่กลางน้ำและปลายน้ำจนถึง กทม.ไม่สมบูรณ์เหมือนอดีตอีกแล้ว

“ณ วันนี้ต้นน้ำยมเหือดแห้งไปสาขาหนึ่งแล้ว และยังไหลเอื่อยๆแบบจะแห้งขอดไปอีกหนึ่งสาขาภายในไม่กี่วันข้างหน้า โดยไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือขนาดกลางไว้ให้คนต้นน้ำซึ่งเคยพึงพิงเป็นสายน้ำของวิถีชีวิต ประกอบกับเกิดวัฒนธรรมทำลายป่าต้นน้ำอย่างเป็นขบวนการ จนเกิดปรากฏการณ์หมอกควันเพราะการบุกเผาติดอันดับต้นของภาคเหนือ ซึ่งน่ากลัวว่า อีกไม่นานต้นน้ำยมจะกลายเป็นเขาหัวโล้นคล้ายที่จังหวัดน่านอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีใครยอมรับว่าใครเป็นตัวการ  ก็ได้แต่สะท้อนให้เห็นปัญหา แต่ไม่รู้ว่าจะบูรณาการกันอย่างไร”นายณรงค์กล่าว

ทางด้านนางนุชจิรา บัวเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน ได้เปิดเผยว่า โรงพยาบาลระดับตำบลของอำเภอที่ห่างไกล มักจะประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์พื้นฐานทางการแพทย์เนื่องจากมีงบประมาณน้อย อย่างกรณีโรงพยาบาลบ้านร่องเอี่ยน มีประชากรที่ต้องรับผิดชอบถึง 7 หมู่บ้าน จำนวนประชากรมากกว่า 2,000 คน เป็นประชากรผู้สูงอายุถึง 629 คน แต่มีบุคลากรของโรงพยาบาลเพียง 7 คน

“สิ่งที่เราต้องพยายามช่วยตัวเองคือการขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญเพื่อแสวงหาอุปกรณ์พื้นฐานในการดูแลรักษาพยาบาล  ไม่ว่าจะเป็นรถเข็นนอน เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เบาะนอน ไม้เท้าและยาสามัญประจำบ้านหรืออื่นๆที่จำเป็น ทาง รพ.สต.ร่องเอี่ยนพร้อมที่จะรับบริจาคจากทุกความช่วยเหลือค่ะ สำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากกับสถานีวิทยุ จส.100 ที่อนุเคราะห์เก้าอี้วีลแชร์มา 3 คันพร้อมกับผู้ใจบุญอีก 1 คันเพื่อมาทดแทนวีลแชร์คันเก่าที่ชำรุดหมดแล้ว” นางนุชจิรากล่าว

 

นายณรงค์ ปานนอก (ที่ 3 จากซ้าย )ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้นำรถวีลแชร์ 3 คัน(ของสถานีวิทยุ จส.100)และรถวีลแชร์บริจาคอีก 1 คัน มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา โดยนางนุชจิรา บัวเขียว ผู้อำนวยการ รพ.สต.ร่องเอี่ยน ( ที่ 4 จากซ้าย )เป็นผู้รับ พร้อมมีผู้ใหญ่บ้านละแวกใกล้เคียงร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ