ชมรมคอลัมน์นิสต์ฯ มอบเงินและเครื่องใช้ทางการแพทย์

ชมรมคอลัมน์นิสต์ฯ มอบเงินและเครื่องใช้ทางการแพทย์

 

สืบเนื่องจากโครงการ ฟื้นฟูปลูกป่าต้นน้ำยมฯ ปีที่ 3 

ชมรมคอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ไทย มอบเงินและเครื่องใช้ทางการแพทย์  โดยร่วมกับพันธมิตร กลุ่มไลนเพื่อนนายเก่ง วัน 14 มี.ค. 61 โดยมี ผอ.รพ.สต.ตำบลออย ร่วมมอบในกิจกรรมครั้งนี้ และมีผู้ป่วยติดเตียง และขาดโอกาสยากไร้จำนวน 16 ราย

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน