ชีวิตทุกชีวิต   ควรจะมีความฝัน  

ชีวิตทุกชีวิต   ควรจะมีความฝัน  

 

ชีวิตทุกชีวิต   ควรจะมีความฝัน  

                เล่าสู่กันฟัง    มีโอกาสไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชีวิต   เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องการใช้ชีวิต   นำเอานักปรัชญาจากทุกภาคส่วนมาสอนนักศึกษาที่ต้องการเข้ามาเรียนที่นี่ 

                บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติน่าเรียนมากสำหรับผู้ที่ชื่นชมธรรมชาติ  ไม่ต้องการสิ่งที่เป็นศรีวิไล    มีน้ำเต็มคลองล้อมรอบ  เฉพาะทางเข้าทางเดียวที่ไม่ติดคลอง     มีต้นไม้หลากหลายชนิด  หลายพันธ์ 

                เหมาะสมทุกคนที่ต้องการจะพัฒนาสวน  หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าของชุมชนหรือของตนเองที่เป็น SME    สิ่งหนึ่งที่ดิฉันสนใจและควรจะนำเข้ามาบรรจุไว้ในหลักสูตรของนักเรียนทุกคนก่อนเรียนจบภาคบังคับคือการทำแผนชีวิต   หรือจะกล่าวง่าย ๆ  คือมนุษย์ หรือเด็กทุกคนควรจะมีความฝัน    เมื่อมีความฝันทุกคนก็ต้องมีการคิดแผนของตนเองว่าโตขึ้นจะเป็นอะไร  แล้วจะเดินไปตามแผนของชีวิต    ตอนเด็กความฝันอีกแบบหนึ่ง   พอโตมาหน่อยก็ฝันอีกแบบหนึ่ง  หรือยังฝันแบบเดิมอยู่ก็ได้   แต่ควรจะมีความฝัน ดีกว่าไม่มีอะไรเลยในสมอง  การสอนให้เด็กมีความฝัน หรือมีแผนชีวิต เป็นการสอนให้เด็กคิด ว่าตนเองถนัด หรือชอบสิ่งไหน เหมาะสมกับสิ่งไหน  ตรงจุดนี้คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวโดยเฉพาะผู้กำหนดหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ ข้องลองเอาไปพิจารณาดู  หรือจะไปดูงานของมหาวิทยาลัยชีวิตก็ได้  ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม     ซึ่งสามารถไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาได้ด้วย   ซึ่งไปทางเดี่ยวกันกับมหาวิทยาลัยชีวิต     ฝากให้ลองพิจารณดู…..

                                ……………………………………………………………………………………………………………

ทีมงานปลูกป่า พัฒนาฟื้นฟูต้นน้ำยม ชมรมคอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย นำทีม โดย นายณรงค์ ปานนอก เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงษ์พิศ อธิการบดี (มหาวิทยาลัยชีวิต) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (Learning Institute For Everyone : Life) ดร.สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ รองธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เพื่อขอคำปรึกษา ในการขับเคลื่อน ศูนย์การเรียนรู้ ในอำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากโครงการปลูกปา พัฒนาฟื้นฟูต้นน้ำยมฯ เพื่อก้าวสู่ปีที่ 4 ต่อไปอย่างยั้งยืน ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                           ……………………………………………………………………………………………………………….

You may also like

ดร.มนพร หนุนสร้างท่าเทียบเรือ กระตุ้นท่องเที่ยวทะเลบัวแดง กุมภวาปี อุดรธานี

ดร.มนพร