ชี้เอ็กซิบิชั่นปี 62 ต่างชาติแห่ชิงเค้ก

ชี้เอ็กซิบิชั่นปี 62 ต่างชาติแห่ชิงเค้ก

ชี้เอ็กซิบิชั่นปี 62 ต่างชาติแห่ชิงเค้ก

            คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้า งานกิจกรรม และงานตกแต่งภายใน เผยปี 2562 ภาพรวมตลาดยังเติบโตต่อเนื่อง หลังต่างชาติสนใจตลาดงานเอ็กซิบิชั่นไทย และใช้ไทยเป็นสถานที่จัดงานมากขึ้น ขณะที่ทีมงานบริหารส่วนกิจกรรม มีการจัดทัพเดินหน้าลุยงานกิจกรรมการตลาด (Event) เต็มกำลัง รวมถึง โปรเจคการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) ที่ได้รับความนิยมในบริษัทเอกชนเป็นอย่างมาก

                นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้ตลาดด้านการจัดงานแสดงสินค้าจะเกิดความคึกคักอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากต่างชาติสนใจใช้ประเทศไทย เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าเพิ่มมากขึ้น และได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของสถานที่ พื้นที่การจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้า ทำให้เกิดการกระจายตัวของการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติขอนแก่น (KICE) ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขนาดใหญ่แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) เป็นต้น ส่งผลให้ตลาดด้านการจัดงานแสดงสินค้ามีอัตราการเติบโต กว่า 10 – 15% รวมมูลค่ากว่า 25,000 – 30,000 ล้านบาท  ในขณะที่คิงส์เมนฯ ที่เป็นผู้บริหารจัดการงาน กิจกรรมทางการตลาด(Event) มาอย่างมากมายและต่อเนื่อง แต่ในปีนี้เรามีการเสริมทัพ จัดทีมเต็มกำลัง รุกชิงเค้กตลาดงานด้านอีเวนท์มากขึ้น เพราะถือว่าผู้ประกอบการทั้งบริษัทเอกชนและรัฐบาล หันมาให้ความสำคัญกับการจัดงานกิจกรรมการตลาดที่จัดเฉพาะตรงกลุ่มเป้าหมายของตนเองและวัดผลได้ดีขึ้น รวมถึงปัจจัยความชัดเจนในการจัดเลือกตั้งในเดือนมีนาคมนี้ จะส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจไทยคึกคัก และมีแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

                โดยในปีนี้ คิงส์เมนฯ ตั้งเป้าการเติบโตของธุรกิจด้านเอ็กซิบิชั่น อีเวนท์ พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ โดยรวมไว้ที่ 15% เนื่องจากได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการในโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ อาทิ การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแนะนำ (recommended contractor ) ของงาน VIV Asia 2019 ที่จัดโดย วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับโลก และเป็นผู้บริหารการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2562 จะเป็นครั้งแรกในการใช้สถานที่จัดงานศูนย์ประชุม และแสดงสินค้า นานาชาติขอนแก่น (KICE) เป็นสถานที่จัดงาน Money Expo ในพื้นที่ภาคอีสานอีกด้วย

                “จากปัจจัยบวกต่างๆ เชื่อว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจมีทิศทางการเติบโตดีขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภค เกิดความเชื่อมั่น กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นตามไปด้วย จึงส่งผลดีต่อการอุปโภค และบริโภคภายในประเทศ รวมถึงภาพรวม ทางเศรษฐกิจก็มีทิศทางในการเติบโตที่ดี โดยอีกหนึ่งสายธุรกิจใหม่ แต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายงานหลักของคิงส์เมนฯ คือ ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์ผู้เยี่ยมชม (Learning Center) ที่ขณะนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นในบริษัทเอกชน ใช้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและ ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรต่อผู้เข้าเยี่ยมชม อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้าน วิทยาการและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งผลงานทางด้านธุรกิจนี้ของคิงส์เมนฯ อาทิ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแบบ DCA ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์การเรียนรู้ Kohler Learning Center of Sanitary Ware ณ โรงงาน Kohler จังหวัดสระบุรี เป็นต้น” นางสาวสุนิสา กล่าว

                ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง คิงส์เมนฯ ยังได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร รวมถึงนโยบาย การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทมีความต่อเนื่อง ในการขยายกิจการในอนาคต บริษัทฯ จึงเดินตามเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร พร้อมกับการสร้าง ความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรม และเพิ่มคุณค่าให้กับการบริการที่ดี ดูแลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจกรรม สาธารณะประโยชน์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสังคม ภายใต้แนวนโยบาย “ยุติธรรม แบ่งปัน ห่วงใยสังคม” หรือ “Fair Share Care” อีกด้วย

You may also like

ดร.มนพร หนุนสร้างท่าเทียบเรือ กระตุ้นท่องเที่ยวทะเลบัวแดง กุมภวาปี อุดรธานี

ดร.มนพร