ช้อปเปลี่ยนโลก  ขับเคลื่อนอินทรีย์  สู่ชีวิตสมดุล

ช้อปเปลี่ยนโลก  ขับเคลื่อนอินทรีย์  สู่ชีวิตสมดุล

ช้อปเปลี่ยนโลก  ขับเคลื่อนอินทรีย์  สู่ชีวิตสมดุล

      จังหวัดนครปฐม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล กรมการค้าภายใน บริษัทแล็ปอาหารยั่งยืน ประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)  และกลุ่มภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ  ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา เกษตรกรอินทรีย์ และเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศ  ร่วมกับสามพรานโมเดล  จัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 6  ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สู่ชีวิตที่สมดุล ภายใต้คอนเซปต์ “ช้อปเปลี่ยนโลก”  ระหว่างวันที่ 13-15  ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ  สวนสามพราน จ. นครปฐม  

        ร้อยตรีพงศธร  ศิริสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม บอกว่า   จังหวัดและหน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย  โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ได้อย่างยั่งยืน   โดยในช่วงที่ผ่านมาทางจังหวัดได้มีการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการบริโภคในหลากหลายรูปแบบอาทิการเปิดตลาดอินทรีย์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัด  เช่น โรงพยาบาล  รวมถึงสนับสนุนให้มีการสื่อสารสร้างความรู้ให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านอาหารและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในเชิงเกษตรระบบนิเวศในประสบการณ์ใหม่ ๆ  ที่มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม

       งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6     ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์  สู่ชีวิตที่สมดุล  เป็นงานประจำปี  ที่บอกเล่าประสบการณ์ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ไอเดีย เทคนิด  เครือข่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ   พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคนทั้งห่วงโซ่ ถึงวิธีการแก้ปัญหา แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถหาแรง

บรรดาลใจในงานได้

         ด้านเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ  นายอรุษ  นวราช  ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล  และประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 6   บอกว่า  ไฮไลท์ที่สำคัญของงานในปีนี้คือ การเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Thai Organic Platform   เชื่อมโยงห่วงโซอาหารอินทรีย์ทั้งระบบ  ตั้งแต่ต้นน้ำ คือเกษตรกรอินทรีย์  กลางน้ำคือผู้ประกอบการ และปลายน้ำคือผู้บริโภค   โดยได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  โดยจะเปิดให้ใช้ครั้งแรกในวันงาน

            โดยในงานจะมีผู้ประกอบการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม  ร้านอาหาร  มาเลือกซ้อบหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดหาวัตถุดิบอินทรีย์   และในงานนี้จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสามพรานโมเดลเดลอะคาเดมี ( Sampran  Model Academy)   ที่มีสำนักงานเพื่อให้คำปรึกษา  ส่งเสริม แนะนำ ให้ข้อมูล   ประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

            ภายในงาน สังคมสุขใจ ครั้งที่ 6  นี้มีกิจกรรมของครอบครัวมากมายไม่ว่าจะเป็น  คนเมืองกับสวนอินทรีย์หลังบ้าน  , เส้นผักออร์แกนิก จากภาคคีเครือข่ายปัน อยู่ ปันกิน  เมนูอินทรีย์ใช้พลังงานน้อย  เทคนิดการลดขยะอาหารด้วยตนเอง Food Waste Management   สำหรับเด็ก  ๆ ก็มีกิจกรรม วาดศิลป์ เล่นสี  Eco   Printing  และขยะมหาสนุก  จากสาขนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และกิจกรรมอื่น ๆ  อีกมากมาย  โดยจะมีร้านค้ากว่า 200  บูธ   16 กลุ่มชนิดสิ้นค้า  มีทั้ง ผลไม้  ผัก ข้าวสาร ปศุสัตว์   สินค้าแปรรูป อาหาร ทุกอย่างอินทรีย์  จากทั่วประเทศ   งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15  ธันวาคม  2562   ณ  สวนสามพราน  จ. นครปฐม เปิดงานตั้งแต่ 09.00-17.00 น.  ไม่มีค่าใช้จ่ายแนะนำให้เอาถุงผ้าไปช้อบเปลี่ยนโลก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม   สนใจติดตามกิจกรรมได้ที่  Face book / งานสังคมสุขใจครั้งที่ 6  

You may also like

รายงาน Ericsson ฟันธง 5G ขาขึ้น คาดในปี 2572 ยอดผู้ใช้ 5G พุ่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียทะยานแตะ 550 ล้านราย

รายงาน E