“ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง”เปิดตัวประกันสุขภาพเสริม ชิงตลาด”กลุ่มมั่งคั่ง”-คุ้มครองสูงสุด 120 ล้าน ยาวถึงอายุ 85 ปี

“ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง”เปิดตัวประกันสุขภาพเสริม ชิงตลาด”กลุ่มมั่งคั่ง”-คุ้มครองสูงสุด 120 ล้าน ยาวถึงอายุ 85 ปี

- in New Product
60

“ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง”เปิดตัวประกันสุขภาพเสริม

ชิงตลาด”กลุ่มมั่งคั่ง”-คุ้มครองสูงสุด 120 ล้าน ยาวถึงอายุ 85 ปี

                บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทของซิตี้ ประเทศไทย ร่วมกับเอไอเอ ประเทศไทย นำเสนออีกทางเลือกในการวางแผนการเงินเพื่อต่อยอดความมั่นคงของชีวิตพร้อมรับทุกสถานการณ์ เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง AIA Legacy Prestige Plus ควบคู่กับ “เอไอเอ อินฟินิท แคร์” (AIA Infinite Care) ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองสุขภาพที่จะมาช่วยคลายความกังวลในด้านภาระค่ารักษาพยาบาลหากเกิดการเจ็บป่วย โดยครอบคลุมครบทุกกระบวนการของการรักษา ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจเช็ค การวินิจฉัยโรค การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และกรณีฉุกเฉินอย่างครอบคลุม

                โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ 60 ล้านบาท หรือสูงสุดถึง 120 ล้านบาท คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ที่สำคัญคือให้ความคุ้มครองทั่วโลก โดยขึ้นอยู่กับแผนประกันและพื้นที่ความคุ้มครองที่เลือก นอกจากนี้ยังมอบบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล3 โดย Medix4 ที่จะให้บริการคำปรึกษาทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาให้แก่ผู้เอาประกันรายบุคคล ครอบคลุม 21 กลุ่มโรคตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคจนถึงระยะพักฟื้น  ผู้ใช้บริการสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน ทุกเวลา เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 90 วันหลังจากเริ่มใช้บริการแล้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการขอคำปรึกษา

             สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อ ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ได้ที่ www.citibank.co.th/citicorp-leasing-insurance-broker/index.htm หรือโทร  02-279-3999 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00-18.00 น.)

                นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ และ เอไอเอ ได้ออกประกันสุขภาพสำหรับกลุ่มลูกค้าบริหารความมั่งคั่งโดยเฉพาะในชื่อ  “เอไอเอ อินฟินิท แคร์” (AIA Infinite Care) ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองสุขภาพ ที่จะมาช่วยความคลายกังวลในด้านภาระค่ารักษาพยาบาลหากเกิดการเจ็บป่วย โดยครอบคลุมครบทุกกระบวนการของการรักษา ตั้งแต่การป้องกัน (Prevention) การตรวจเช็ค (Prediction) การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) การบำบัดรักษา (Treatment) และการฟื้นฟูสุขภาพ (Recovery) ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และกรณีฉุกเฉินอย่างครอบคลุม

                โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ 60 ล้านบาท หรือสูงสุดถึง 120 ล้านบาท (ต่อรอบปีกรมธรรม์) และคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองทั่วโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ความคุ้มครองที่เลือกอีกด้วย นอกจากความคุ้มครองดังกล่าว ซิตี้คอร์ปฯ และเอไอเอ ยังนำเสนอบริการพิเศษ Personal Medical Case Management  (PMCM) หรือบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล จาก Medix ที่จะให้บริการคำปรึกษาทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาชั้นแนวหน้าจากทั่วโลกให้แก่ผู้เอาประกันรายบุคคล ซึ่งจะมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การตรวจรักษา จนถึงระยะพักฟื้น ครอบคลุม 21 กลุ่มโรค โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน ทุกเวลา เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 90 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

                ทั้งนี้ “เอไอเอ อินฟินิท แคร์” (AIA Infinite Care) เป็นแผนประกันสุขภาพเพิ่มเติมที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ควบคู่ไปกับแผนประกันหลัก ได้แก่ “AIA Legacy Prestige Plus” ซึ่งเป็นแผนประกันที่มอบความมั่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี สามารถเลือกความยืดหยุ่นในการชำระเบี้ยได้ตั้งแต่แบบ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี อีกทั้งมาพร้อมความพิเศษด้วยการยกเว้นเบี้ยประกันภัยหากตรวจพบการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (WPCI) ทั้ง 44 โรค และมอบความคุ้มครองผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้ายให้ผู้เอาประกันสามารถนำจำนวนเงินเอาประกันไปใช้ในด้านการดูแลรักษา ในขณะเดียวกันผู้เอาประกันข้างต้นจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประกันชีวิตเอไอเอ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากซิตี้ เพื่อต่อยอดการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร รวมทั้งช่วยวางแผนการส่งต่อทรัพย์สินอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อความมั่นใจในอนาคตที่มั่นคงได้อย่างครอบคลุม

                อย่างไรก็ตาม จากสังคมยุคใหม่ทุกคนต่างดำเนินชีวิตอย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลายคนละเลยที่จะใส่ใจดูแลตัวเอง ซึ่งการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและหนักหน่วงทำให้หลายคนต้องประสบกับปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจอันเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น เบื้องต้นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้คือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง 5 หมู่ รวมถึงการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ ตลอดจนไม่เครียดจนเกินไป ควบคู่ไปกับการวางแผนทางการเงินอย่างมั่งคั่งผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่าง ๆ ให้ครอบคลุมวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นอีกทางที่จะช่วยรับมือกับเหตุการณ์ด้านสุขภาพที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เบาบางลงได้หากต้องมีการดูแลรักษากรณีมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง นางวีระอนงค์  กล่าวทิ้งท้าย

                สำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสามารถรับข้อเสนอพิเศษ อาทิ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่  สิทธิ์ในการรับดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เฉพาะลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระเบี้ยประกันผ่านซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564   ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ www.citibank.co.th/citicorp-leasing-insurance-broker/index.htm หรือโทร  02-279-3999 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)

You may also like

ซิตี้แบงก์ฉายภาพ ศก.โลกครึ่งปีหลัง-คาดทั้งปีโต 5% “สหรัฐ-จีน”ชิงฟื้นก่อน มองบวกลงทุนหุ้น-คงน้ำหนักลงกลุ่ม ESG 

ซิตี้แบง