ซีพี ออลล์ เดินหน้า“ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ เสริมเครือข่าย ร่วมกับวัดต้นแบบ “ธนาคารต้นไม้” ในภาคอีสาน

ซีพี ออลล์ เดินหน้า“ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ เสริมเครือข่าย ร่วมกับวัดต้นแบบ “ธนาคารต้นไม้” ในภาคอีสาน

ซีพี ออลล์ เดินหน้า“ปลูกป่า ปลูกอนาคต”

ส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ เสริมเครือข่าย

ร่วมกับวัดต้นแบบ“ธนาคารต้นไม้”ในภาคอีสาน

    ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าผลักดัน โครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ภายใต้นโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง เดินหน้าติดตามผลการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ “ป่าล้อมวัด” พร้อมเสริมกระบวนการปลูกต้นไม้ โดยการเชื่อมโยงซีพี ออลล์ วัด และชุมชน เข้าด้วยกัน ผ่านโครงการ “ธนาคารต้นไม้” หวังเป็นเส้นทางส่งมอบกล้าไม้ต่อไปยัง วัดและชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง”

ล่าสุด ซีพี ออลล์ ได้ขยายเครือข่ายวัดในภาคอีสาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายพันธุ์กล้าไม้ ไปยัง ชุมชน วัด และหน่วยงานราชการ ผ่านโมเดล “ธนาคารต้นไม้” โดยได้ถวายพันธุ์กล้าไม้ภายใต้โครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ให้แก่ พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ เจ้าอาวาส วัดสว่างอารมณ์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นการเริ่มต้นจำนวน 15,000 ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งมอบกล้าไม้ไปปลูกในแต่ละพื้นที่ ทั้งที่ประสงค์เข้ามาขอเบิกกล้าไม้จากวัดเอง หรือที่วัดจะแจกให้เนื่องในวาระพิเศษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญวันพระเล็ก วันพระใหญ่ หรืองานพิธีสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างระบบนิเวศสีเขียวร่วมกันตั้งแต่ระดับรากหญ้า จากแปลงปลูกเล็ก ๆ ในแต่ละบ้าน รวมกันไปสู่แปลงปลูกใหญ่ ๆ สร้างวัฒนธรรมการให้ ด้วยการมอบต้นไม้ที่ทางวัดได้ริเริ่มและดำเนินการมาในตลอดหลายปีหากแต่ยังขาดกล้าไม้ในจำนวนที่มากพอ จึงนับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่วันนี้โครงการฯจะได้เข้ามาเสริมความพร้อมเพื่อเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ในปีต่อ ๆ ไป

โดยการนี้ นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไปส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ บมจ.ซีพี ออลล์  พร้อมด้วยตัวแทนพี่น้องเครือข่ายเพาะกล้าไม้ในโครงการ ทั้งชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงพนักงานในพื้นที่ และสื่อมวลชน ร่วมติดตามการปลูกต้นไม้และส่งมอบพันธุ์กล้าไม้เพิ่มเติม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างชุมชนให้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งการเพิ่มรายได้ และส่งมอบสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ สำนักกรรมฐานวิสุทธิมรรคภาวนา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อีกหนึ่งวัดสำคัญในโครงการ “ป่าล้อมวัด” ซึ่งจากเดิมบนพื้นที่ 2,500 ไร่ของวัด เป็นเพียงแปลงนาแห้งแล้ง แต่หลังจากที่ซีพี ออลล์ได้สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ให้แก่วัด ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนกว่า 40,000 ต้น ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นผืนป่าเขียวขจีอย่างชัดเจนสมบูรณ์  ทั้งนี้ พระครูสนอง อภินันโท เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัด ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างผืนป่าบนพื้นที่แห้งแล้งส่วนที่เหลืออีกกว่า 2,000 ไร่ โดยจะได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ และงบประมาณจัดการระบบน้ำเพิ่มเติมจากโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป

และเพื่อให้โครงการทั้งหมดนี้เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง ซีพี ออลล์จึงได้เปิดกว้างให้ลูกค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน ผ่านแคมเปญ “แค่ไม่รับเท่ากับปลูกต้นไม้” โดยเชิญชวนลูกค้าปฎิเสธการรับถุงพลาสติก ช้อน ส้อม และหลอด (Single Used-Plastic) เพื่อเปลี่ยนเป็นหยดน้ำสะสมและนำไปรดน้ำเพื่อปลูกต้นไม้บน 7App โดยยอดสะสมทุกๆ 100 หยดน้ำ เท่ากับต้นไม้ 1 ต้น เพื่อนำไปปลูกจริง โดยมี เป้าหมายปลูกให้ได้ 1 ล้านต้น ภายในปี 2568 จึงนับเป็นอีกหนึ่งแคมเปญสำคัญที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่โครงการได้อีกด้วย

ท้ายนี้ ซีพี ออลล์ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศและโลกใบนี้ของเรา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้าง และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ไม่ทำลายผืนป่าในธรรมชาติ รวมถึงลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-used Plastic) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง

You may also like

รายงาน Ericsson ฟันธง 5G ขาขึ้น คาดในปี 2572 ยอดผู้ใช้ 5G พุ่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียทะยานแตะ 550 ล้านราย

รายงาน E