“ดร.พิสิฐ” จี้ถาม กสทช. เรื่องออก กม. แก้ปัญหาคอลเซนเตอร์หลอกลวง และ กม. กำหนดมาตรฐานเครื่องมือสื่อสาร

“ดร.พิสิฐ” จี้ถาม กสทช. เรื่องออก กม. แก้ปัญหาคอลเซนเตอร์หลอกลวง และ กม. กำหนดมาตรฐานเครื่องมือสื่อสาร

ดร.พิสิฐ” จี้ถาม กสทช.

เรื่องออก กม. แก้ปัญหาคอลเซนเตอร์หลอกลวง

และ กม. กำหนดมาตรฐานเครื่องมือสื่อสาร

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้สอบถามผู้ชี้แจงจาก กสทช. เพิ่มเติม ในวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2564 และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2564 ถึง

ประเด็นที่ได้สอบถามไว้ แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ใน 2 เรื่อง คือ เรื่อง Call Center ว่า กสทช. มีอำนาจไปดำเนินคดี จับกุม หรือเอาเรื่องผู้กระทำผิดในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ เพราะไม่พบว่ามีข่าวว่า กสทช. ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือทำได้เพียงแต่เรื่องทางเทคนิคเท่านั้น และหากมีปัญหานี้ กสทช. มีแนวคิดที่จะแก้กฎหมายหรือไม่ เพื่อให้มีอำนาจจัดการคนกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว ส่วนอีกเรื่องที่ได้สอบถามไว้คือ เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบันเมื่อพี่น้องประชาชนซื้อโทรศัพท์มือถือ จะต้องซื้อตัวเชื่อมต่อ ไม่มีความทนทาน และยังมีราคาแพงมากอีกด้วย ขณะที่ในยุโรปได้แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการออกข้อบังคับให้มีมาตรฐานเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องมือสื่อสาร ซึ่งเรื่องนี้ กสทช. ได้มีแนวทางจะแก้ปัญหาแบบในยุโรปหรือไม่ ซึ่งผู้บริหารกสทช รับไปดำเนินการแล้ว

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้