“ดร.มนพร”นำกลุ่มสตรีแสดงพลังวันสตรีสากล หนุนสร้างความเท่าเทียม ด้านสิทธิสตรี

“ดร.มนพร”นำกลุ่มสตรีแสดงพลังวันสตรีสากล หนุนสร้างความเท่าเทียม ด้านสิทธิสตรี

ดร.มนพร”นำกลุ่มสตรีแสดงพลังวันสตรีสากล

หนุนสร้างความเท่าเทียม ด้านสิทธิสตรี

   วันที่ 8 มีนาคม 2567 วันสตรีสากล ที่ศาลาประชาคมยงยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ส.ส.เดือน-ดร.มนพร เจริญศรี รมช. คมนาคม ส.ส. เขตสองนครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นประธานการจัดงาน รวมพลังสตรี ศรีนครพนม เทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดนครพนม และกิจกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานราก เพื่อเป็นการ กระตุ้น ส่งเสริมให้สังคม เห็นความสำคัญ ของบทบาทและสิทธิของสตรี เพื่อความเท่าเทียมของสังคม อีกทั้งเป็นการรำลึกถึงการต่อสู้ของกลุ่มสตรีเพื่อสิทธิ เสรีภาพของกลุ่มสตรี  

ที่สำคัญในการจัดงานครั้งนี้  เป็นการแสดง พลังแห่งความสำเร็จของกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพของกลุ่มสตรี เน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนหมู่บ้าน เป็นการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้

นอกจากนี้ทางด้าน  ส.ส.เดือน-ดร.มนพร เจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ส.ส. เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย ยังได้อ่านสาสน์ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางนโยบายรัฐบาล ที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทสิทธิ เสรีภาพของสตรี รวมถึงการสนับสนุนออกกฏหมายรองรับสิทธิสตรี เพื่อความเท่าเทียม พร้อมชูนโยบายแนวทาง ที่จะสนับสนุนเปิดโอกาสให้สตรี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ไปจนสู่การพัฒนาระดับประเทศ ในการเข้ามาเป็นนักการเมือง อาสาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน

มีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดร. ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ ส.ส.เขต 1 นครพนม  พรรคเพื่อไทย นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง และตัวแทนพี่น้องกลุ่มสตรีจากทั้ง 12 อำเภอ ร่วมกิจกรรมแสดงพลัง และจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรี

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ