“ดร.มนพร”ลงภาคใต้ ย้ำหน่วยงานรัฐต้องเร่งมือ ตอบสนองเอกชนในการ “ต่อเรือ-ขนส่งสินค้า” สร้างมาตรฐาน”ราชรถยิ้ม”

“ดร.มนพร”ลงภาคใต้ ย้ำหน่วยงานรัฐต้องเร่งมือ ตอบสนองเอกชนในการ “ต่อเรือ-ขนส่งสินค้า” สร้างมาตรฐาน”ราชรถยิ้ม”

“ดร.มนพร”ลงภาคใต้ ย้ำหน่วยงานรัฐต้องเร่งมือ

ตอบสนองเอกชนในการ “ต่อเรือ-ขนส่งสินค้า”

สร้างมาตรฐาน”ราชรถยิ้ม”

   รมช.คมนาคม เน้นย้ำให้หน่วยงานรัฐเร่งดำเนินการตอบสนองเอกชนในการต่อเรือ  การขนส่งสินค้า  เพื่อสร้างมาตราฐานของ  “ราชรถยิ้ม”

ดร.มนพร  เจริญศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  กล่าวว่า   ได้ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อตรวจเยื่ยมการทำงานของหน่วยงานทางน้ำโดยเฉพาะท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมเทวดา)  ตรวจเยี่ยมท่าเรือบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด  มหาชน ตรวจเยี่ยมท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด  และได้เดินทางไปสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ที่หาดทรายรี  จังหวัดชุมพร  เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานที่รับผิดชอบทางน้ำ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ย้ำว่า   ในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการพัฒนาท่าเรือต่าง  เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำ  และในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ของหน่วยงานที่รับผิด ไม่ว่าข้อเสนอแนะ ในการนำไปพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำให้ คน เรือ และท่าเทียบเรือมีความปลอดดภัย  เพื่อสนับสนุนภาคการขนส่งของประเทศให้มีความเข็มแข็ง  เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้

และที่สำคัญขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ที่จะให้ความสะดวกกับประชาชนทั้งนักท่องเที่ยว  เอกชน  ในการตอบสนองงานอย่าให้ล่าช้า  ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการต่อเรือ  หรือเรื่องอื่น  ๆ  ขอให้ข้าราชการของกระทรวงคมนาคมดำเนินงานราชการอย่าง   “ ราชรถยิ้ม “  มีความโปร่งใส  รวดเร็ว    เพื่อพัฒนาประเทศไปด้วยกันตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  “ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพาณิชย์นาวีให้เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ   ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า  รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย สะดวก  รวดเร็ว  ทั่วถึง  ถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยและของทั่วโลกได้ “    นางมนพรฯ  รมช. คมนาคม กล่าว    

You may also like

Funding Societies เดินหน้ารุก ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่ม 2 พันล้านบาท อัพพอร์ตสินเชื่อ โตทะลุ 30%

Funding