ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) กพ.61 โต 4.66%

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) กพ.61 โต 4.66%

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) กพ.61 โต 4.66%

                สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.66 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 เป็นผลมาจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน ส่งผลให้อุตสาหกรรม รถยนต์ น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันพืช Hard Disk Drive และเม็ดพลาสติก มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามลำดับ

                นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนในการแถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index – MPI) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 4.66 โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ รถยนต์ น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันพืช Hard Disk Drive และเม็ดพลาสติก

สินค้าในอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีการขยายตัวได้แก่

                รถยนต์และเครื่องยนต์      ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากเครื่องยนต์        แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล รถยนต์นั่งและรถปิคอัพเป็นหลัก

                น้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากน้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล 95 และ 91 เป็นหลัก และจากการหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงกลั่นบางโรงในปีก่อน และจากความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและการท่องเที่ยวที่เติบโตสูง ทำให้มีปริมาณขนส่งสินค้าและการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น

                น้ำมันพืช ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากน้ำมันปาล์มดิบเนื่องจากช่วงต้นปี 2560 พื้นที่เพาะปลูกในภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วม ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลปาล์มได้ ประกอบกับพื้นที่ในการปลูกปาล์มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้น้ำมันปาล์มดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้น

                Hard Disk Drive ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.40 เนื่องจากผู้ผลิตได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัทแม่เพิ่มขึ้นจากการปิดฐานการลงทุนของประเทศจีนและสิงคโปร์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน Internet of Things (IoT) และการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็ว ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                เม็ดพลาสติก ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.80 จาก พอลิโพไพลีน เรซิน (PP) และ พีวีซี เรซิน (PVC) เป็นหลัก จากการหยุดการซ่อมบำรุงของผู้ผลิตบางราย รวมถึงมีการขยายสายการผลิต พอลิโพไพลีน เรซิน (PP) เพิ่มขึ้น

 

            แนวโน้มอุตสาหกรรมสาขาสำคัญไตรมาสที่ 2/2561 ที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีการขยายตัว ได้แก่

                อุตสาหกรรมรถยนต์  แนวโน้มขยายตัวในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 3.13 โดยเป็นการจำหน่ายในประเทศร้อยละ 0.26 ส่งออกร้อยละ 11.06

                อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มขยายตัวในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 1.50 มาจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 3.79

                อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า มีแนวโน้มขยายตัวในไตรมาส 2 ร้อยละ 4.39

                อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีแนวโน้มขยายตัวในไตรมาส 2 โดยผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอขยายตัวร้อยละ 1.54  ผ้าผืนขยายตัวร้อยละ 4.19  และเสื้อผ้าสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 1.56

                อุตสาหกรรมอาหาร มีแนวโน้มขยายตัวในไตรมาส 2 ร้อยละ 3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารขยายตัวได้แก่ ไก่และสัตว์ปีกแปรรูป และน้ำตาล

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน