ดีไซน์วิลเลจ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ให้เลือด=ให้ชีวิต”

ดีไซน์วิลเลจ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ให้เลือด=ให้ชีวิต”

ดีไซน์วิลเลจ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี

จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ให้เลือด=ให้ชีวิต

ดีไซน์วิลเลจ เกษตร-นวมินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตและเติมโลหิตคงคลังให้เพียงพอเพื่อไม่ให้ขาดแคลน เมื่อวันที่ 21 – 23 พ.ย. 2565 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2  ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก  ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้

You may also like

สมเด็จฯฮุน เซ็น มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์กัมพูชา ให้”กำพล ตันสัจจา” ผอ.สวนนงนุชพัทยา

สมเด็จฯฮ