ด่วน!เอาใจอนาคตนักบิน รชค.มนพร สั่งเพิ่มที่นั่งอบรม พร้อมทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี!

ด่วน!เอาใจอนาคตนักบิน รชค.มนพร สั่งเพิ่มที่นั่งอบรม พร้อมทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี!

ด่วน!เอาใจอนาคตนักบิน

รชค.มนพร สั่งเพิ่มที่นั่งอบรม

พร้อมทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี!

   ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) สนับสนุนการจัดโครงการแนะแนวสอบนักเรียน – นักบิน (Student Pilot 2024) และแนะแนวอาชีพด้านการบิน ฟรี

โดย สบพ. ร่วมกับนายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ศิษย์เก่า สบพ. ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี Aviation Management (AVM10) สาขาวิชา Air Traffic Management (ATC47) และหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่น AP96  เป็นนักเรียนทุนของบริษัทการบินไทย ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวรอบแรก ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากกว่า 80 คน ณ สถาบันการบินพลเรือน จตุจักร กรุงเทพฯ

นายวิพุธฯ ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดโครงการฯดังกล่าว ว่าได้รับความสนใจ และมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก  สำหรับการจัดกิจกรรมรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 0900 – 1130 น. ณ สถาบันการบินพลเรือนมีแผนรับรุ่นละ 80 คน  แต่เมื่อทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ พบว่ามีผู้สนใจจากทั่วประเทศติดต่อสอบถามมายังสถาบันการบินพลเรือนเป็นจำนวนมาก ทางท่าน รชค.มนพรฯ  จึงหารือคณะผู้จัดให้เพิ่มจำนวนที่นั่ง  ซึ่งได้เสนอให้มีการรับสมัครเพิ่มเติมอีกจำนวน 40 คน รวมเป็น 120 คน  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นที่ 2 สบพ. ได้จัดให้มีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับความรู้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยสแกน QR Code ด้านล่าง

โครงการแนะแนวสอบนักเรียน – นักบิน (Student Pilot 2024) และแนะแนวอาชีพด้านการบิน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำประสบการณ์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดและสร้างโอกาสให้กับสังคมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนแนะแนวอาชีพสร้างโอกาสเตรียมความพร้อมให้น้องๆได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการก้าวเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ มีความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการบินกลับมาแล้ว สอดรับนโยบายของรัฐบาลที่มีการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค และในฐานะที่ สบพ. เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการบินทั้งหมด  สบพ.จึงพร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และอยู่ระหว่างการหารือกับนายวิพุธฯและคณะในการเพิ่มรอบการจัดกิจกรรมให้กับผู้สนใจต่อไป รายละเอียดติดตามได้ที่ http://www.catc.or.th  และ Facebook สถาบันการบินพลเรือน

You may also like

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร