ตลาดสุขใจ  สุขกาย สุขภาพดี สวนสามพราน นครปฐม

ตลาดสุขใจ  สุขกาย สุขภาพดี สวนสามพราน นครปฐม

ตลาดสุขใจ  สุขกาย สุขภาพดี สวนสามพราน นครปฐม

          มูลนิธิสังคมสุขใจ  จัดงานครบรอบ 9 ปี  พร้อมเริ่มเปิดตลาดสุขใจวันธธรรมดา  ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน เป็นต้นไป   เผย 9 ปี   สร้างเงินหมุนเวียนเป็นรายได้เกษตรกรอินทรีย์และชุมชนมากกว่า 214  ล้านบาท

            นายอรุษ  นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ   ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล  บอกว่า ตลาดสุขใจเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2553   จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา 9 ปี  แล้ว มีจำนวนผู้บริโภค มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสุขใจมากขึ้นทุกปี  โดยรวมระยะเวลา 9 ปี  จำนวน 833,000  คน  สร้างรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 16 กลุ่ม 180 ครอบครัว   และชุมชนได้เปิดพื้นที่ให้เข้ามาจำหน่ายอาหารอย่างต่อเนื่อง  รวมเป็นเงิน หมุนเวียนในตลาดและเป็นรายได้ตรงถึงเกษตรกรอินทรีย์และชุมชนตลอดระยะเวลา 9 ปี มูลค่ารวมประมาณ 214  ล้านบาท

ตลาดสุขใจ  ในสวนสามพราน  ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิสังคมสุขใจ   สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดงานครบรอบ 9  ปี พร้อมเปิดแนวคิดการยกระดับตลาดกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์อย่างเข้มแข็งภายใต้ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม ( PGC)  การบริหารจัดการตลาดอย่างมีระบบและมีส่วนร่วมสะท้อนการเติบโตของสังคมอินทรีย์   โดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการวัตถุดิบอินทรีย์มากขึ้น  รวมถึงสะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการ องค์กร  ที่ต้องการมาเรียนรู้วิถีการดำเนินธุรกิจเกื้อกูลสังคมหรือสามพรานโมเดล  ที่มีการเชื่อมโยงห่วงโซ่ต้นน้ำ  กลางน้ำ  ปลายน้ำ  ของเกษตรกร ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง  พร้อมการพัฒนาแอพพลิเคชั่น  Thai Organic  Platform  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นขึ้น   

ตลาดสุขใจ ครบรอบ 9 ปี  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562   ได้รับเกรียติจาก  ศาสตร์เกรียติคุณนายแพทย์ประเวศ  วะสี  ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์และราษฎรอาวุโส  มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  และกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยมีคุณหญิงชฎา   วัฒนศิริธรรม  ประธานมูลนิธิสังคมสุขใจ  รายงานถึงความเป็นมาและก้าวสำคัญของตลาดสุขใจ ทั้งนี้ตลาดสุขใจ  มีคณะกรรมการตลาดที่ประกอบไปด้วย  ตัวแทนเกษตรกร  พ่อค้า  แม่ค้า  และเจ้าหน้ามูลนิธิสังคมสุขใจ ทำหน้าที่บริหารจัดการตลาด ร่วมกับ คณะกรรมการผู้บริโภคของตลาด

ตลาดสุขใจยังมีนโยบาย  GO Green มีการจัดการขยะอย่างครบวงจร และงดการใช้ถุงหิ้วพลาสติด หลอดพลาสติด ขวดพลาสติด พร้อมส่งเสริมให้ผู้บริโภคนำถุงผ้า ตระกร้า มาซ็อบด้วย โดยตลาดเปิดทุกวันตั้งแตเวลา 08.30-16.00 น     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่ให้มีการทำร่วมอีกด้วย    

————————————————————-

 

You may also like

“แพลทินัม”ฉลอง18 ปี รุกแคมเปญแบรนดิ้งครั้งแรก พร้อมเปิดตัวธุรกิจใหม่ต่อยอดความสำเร็จ

“แพลทินั