ตลาดอสังหาฯ พฤษภา 61 หดตัวหนักมาก

ตลาดอสังหาฯ พฤษภา 61 หดตัวหนักมาก

ตลาดอสังหาฯ พฤษภา 61 หดตัวหนักมาก

          ข่าวร้ายคือในเดือนเมษายน อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเปิดตัวค่อนข้างซบเซา แค่ 13 โครงการ แต่ข่าวดีคือ คาดว่าเดือนพฤษภาคมจะมีเกือบ 30 โครงการ

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าภาพรวมก็คือในเดือนเมษายนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 13 โครงการ ลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 37 โครงการ (เดือนมีนาคมมี 50 โครงการ) ซึ่งทำให้มีจำนวนหน่วยขายและมูลค่าโครงการลงลงตามไปด้วย และลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด 13 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 1,564 หน่วย มีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 4,837 ล้านบาทเท่านั้น

          ทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ในเดือนนี้ สำหรับอาคารชุดจะตั้งอยู่ในบริเวณย่านเขตเมืองชั้นกลาง และส่วนต่อขยาย มีโครงการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นใน 1 โครงการ บ้านเดี่ยวจะตั้งอยู่บริเวณส่วนต่อขยายเมือง เช่น บริเวณทางด่วนรามอินทรา-วัชรพล ถนนหทัยราษฎร์ เป็นต้น ส่วนทาวน์เฮ้าส์ที่มีการเปิดใหม่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนต่อขยายรอบนอก เช่น บริเวณถนนบางพลีตำหรุ ปทุมธานี-สามโคก เป็นต้น

          ดร.โสภณ แถลงเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณามูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนเมษายน 2561 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,837 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 63,188 ล้านบาท (เดือนมีนาคม 2561 มีมูลค่า 68,024 ล้านบาท) หรือลดลงประมาณ 93% โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดในเดือนนี้ส่วนใหญ่เป็นระดับราคาปานกลางเป็นสำคัญ ซึ่งมีระดับราคา 3-5 ล้านบาทประมาณ (38.7%) รองลงมา คือที่ราคา 2-3 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ (30.6%) และระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ (21.7%) ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

          ในเดือนเมษายนนี้โครงการเปิดขายใหม่มีจำนวนหน่วยขาย และมูลค่าลดลง และราคาขายเฉลี่ยก็ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วย ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง (ประมาณ 24%) เนื่องจากการพัฒนาในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยขายที่มีราคาขายไม่เกิน 3 ล้านบาท อยู่ประมาณ 52.4% จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยโดยรวมของเดือนนี้ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของเดือนก่อน ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้มีราคาเฉลี่ยที่ประมาณ 3.092 ล้านบาท เดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 4.060 ล้านบาท ดร.โสภณ สรุปว่าปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็ว่าแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางเป็นสำคัญ

          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 4 บริษัท คือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อีก 1 บริษัท และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์อีก 8 บริษัท

          ดร.โสภณ สรุปว่าการลดลงอย่างหนักของอุปทานเดือนเมษายน 2561 เกิดขึ้นเนื่องจากในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการเปิดตัวกันไปเป็นจำนวนมากแล้ว อีกทั้งในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน จึงทำให้โครงการต่างๆ มีการเปิดตัวน้อย แต่คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเดือนเมษายน โดยขณะนี้มีโครงการทีเปิดตัวแล้วและกำลังรอเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมแล้ว 30 โครงการ

          ติดตามและเป็นสมาชิกข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ www.area.co.th/thai/rei_t.php

 

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ