ทต.นาจอมเทียน จัดกิจกรรม “พัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี”

ทต.นาจอมเทียน จัดกิจกรรม “พัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี”

ทต.นาจอมเทียน จัดกิจกรรม

“พัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี”

     ณ บริเวณโรงเรียนวัดนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี” โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีเทศบาลนาจอมเทียน กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดชลบุรี มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด โดยเฉพาะในพื้นที่เส้นทางถนนสุขุมวิท เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลองที่ไหลผ่านถนนสุขุมวิท การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย ในบริเวณถนนสุขุมวิท ทั้งสองข้างทาง

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และหน่วยภาคีเครือข่าย จึงได้จัดกิจกรรม “พัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงออกให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เร่งดำเนินการให้ถนนสุขุมวิทบริเวณสองข้างทาง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย

และในวันนี้ ได้จัดให้มีการตัดหญ้าบริเวณริมถนนสุขุมวิท เก็บสายสื่อสาร และการขุดลอกคลอง ดังกล่าว

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U