ททท. ระดมช่วยชุมชนท่องเที่ยว 60 แห่ง ผ่านโครงการ “Blogger the Series Live นี้เพื่อชุมชน”

ททท. ระดมช่วยชุมชนท่องเที่ยว 60 แห่ง ผ่านโครงการ “Blogger the Series Live นี้เพื่อชุมชน”

ททท. ระดมช่วยชุมชนท่องเที่ยว 60 แห่ง

ผ่านโครงการ “Blogger the Series Live นี้เพื่อชุมชน”

                 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดการแข่งขัน Live Streaming นำเสนอสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยวทั่วไทยผ่านโครงการ “Blogger the Series Live นี้เพื่อชุมชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ไปยังนักชอปและนักท่องเที่ยว โดยบล็อกเกอร์ที่เข้าร่วมไลฟ์มีสิทธิ์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท

                นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก พบว่า รายได้ของชุมชน ผู้ประกอบการลดลงถึง 95% เพราะนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวบางแห่งต้องปิดตัวลง ชุมชนท่องเที่ยวขาดรายได้ สินค้าแปรรูปมีอัตราการซื้อลดลงถึง 65% เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและเยียวยาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากสถานการณ์ดังกล่าว ททท. จึงใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยฟื้นฟู โดยคาดว่าโครงการนี้ จะทำให้ชุมชนและผู้ประกอบการจะมีช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ตนมีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ผ่านบล็อกเกอร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งถือเป็นช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาคได้อีกด้วย ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทยตามเป้าหมายหลักของ ททท. และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินค้าและสร้างการรับรู้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง

                โครงการ “Blogger the Series Live นี้เพื่อชุมชน” จะเชิญชวนบล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ สายกินสายเที่ยว มาแข่งขัน Live Streaming เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ผ่านช่องทาง Social Media ของตน ทั้งนี้ ชุมชนที่ร่วมโครงการฯ มีทั้งหมด 60 ชุมชน คัดเลือกจากชุมชนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)  ชุมชนที่ได้รับรางวัลสุดยอด 100 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และชุมชน   Thailand Rural Tourism Awards 2020 จากทั่วประเทศ  อาทิ  ชุมชนท่องเที่ยวตำบลภูเขาทอง จังหวัดนราธิวาส  ชุมชนชนเผ่าไทกวนบ้านนาถ่อน จังหวัดนครพนม  ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี  ชุมชนบ้านบึงไม้ จังหวัดสระบุรี  ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก  ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวจะจัดแข่งขันในวันที่ 8 เดือน 8 เริ่มในเวลา 08.08 น. โดยตัดสินผู้ชนะจากยอดการเข้าถึง (Reach) ของ 1 การไลฟ์ที่ส่งเข้าแข่งขัน รางวัลแบ่งเป็น 33 รางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท  และรางวัลชมเชยจำนวน 30 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

You may also like

แบงก์ชาติ-ส.ธนาคารไทยแจงกรณี “แอปดูดเงิน”

แบงก์ชาต