“ทรงศักดิ์”ลงพื้นที่บึงกาฬ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน

“ทรงศักดิ์”ลงพื้นที่บึงกาฬ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน

“ทรงศักดิ์”ลงพื้นที่บึงกาฬ

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน

                 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์ นางสาวอรษา โพธิ์ทอง นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ คณะทำงานฯ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ คณะทำงานช่วยอำนวยการฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  คณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของ อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

                การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม ตลอดจนแนวทางการพิจารณา และผลการกลั่นกรอง

                ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดชี้แจงประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในภาพรวม และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญ ตามลำดับ

                1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ)

                2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

                3. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) 

                4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ( นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

                5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ( อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)

You may also like

เผยยอดต่ออายุประกันรถชั้น 1 โตสวนเศรษฐกิจ “ไดเร็ค เอเซีย”ชี้แนวโน้มที่ดีปี 65 ลุยโปรโมทแจกแพคเกจล่องเรือ-ฟรี!

เผยยอดต่