“ทรู คลิกไลฟ์”รุกเสริมแกร่งโรงเรียนเอกชน หนุนก้าวทันโลกดิจิทัลสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ยกระดับสู่การเป็นผู้นำในทุกด้าน”

“ทรู คลิกไลฟ์”รุกเสริมแกร่งโรงเรียนเอกชน หนุนก้าวทันโลกดิจิทัลสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ยกระดับสู่การเป็นผู้นำในทุกด้าน”

“ทรู คลิกไลฟ์”รุกเสริมแกร่งโรงเรียนเอกชน

หนุนก้าวทันโลกดิจิทัลสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ยกระดับสู่การเป็นผู้นำในทุกด้าน”

          ในวันที่โลกมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรวดเร็ว ระบบการศึกษา” ก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องมีการเสริมแกร่งบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันในทุกด้าน….ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน จึงได้สร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 หัวข้อ EDUCATION FOR LEADERSHIP ยกระดับการศึกษาโรงเรียนเอกชน สู่การเป็นผู้นำในทุกด้าน ที่นำทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาจัดการเรียนรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนที่เข้าร่วมหลักสูตรกว่า 400 คน ทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมตลอด 2 วัน อย่างเข้มข้น เพื่อเติมเต็มประสิทธิภาพ ให้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับ 5 หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์ ได้แก่ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะทำงานด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจ และการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเปิดงาน โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ทรู คลิกไลฟ์ ดำเนินงานดูแลเรื่องการศึกษามาเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว มีการปรับรูปแบบสื่อการเรียนการสอนทุกปี เพื่อก้าวทันต่อการศึกษาแห่งอนาคตที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้ตอบโจทย์ตรงกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นสื่อสร้างสรรค์ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงโปรแกรมช่วยสอนของคุณครู ที่มีการปรับให้ทันสมัยเข้าใจได้ง่าย ทำให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยุคใหม่ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของทางทรู คลิกไลฟ์ทั้งหมด และทรูพร้อมที่จะสร้าง ecosystem ทางการศึกษาเหมาะกับแต่ละโรงเรียน และสัญญาจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการ จะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และจะทำให้ดียิ่งขึ้น โดยนึกถึงประโยชน์สูงสุด คือ นักเรียนโรงเรียนเอกชนของเรา”

          สำหรับการอบรมครั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ยังได้จัดผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มาร่วมเสวนาในการสร้างผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 นำโดย ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Arkki Thailand  ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และครูโซ่ นายยอดหทัย รีศรีคำ เจ้าของศูนย์การเรียน KRUSO Happiness Learning Center  ทั้งนี้ยังได้วิทยากรรับเชิญพิเศษ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น มาให้ความรู้และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนเด็กในยุคดิจิทัล รวมถึง อ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการผู้จัดการบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ที่มาจัดเวิร์คช็อปให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในหัวข้อ The Future of School Management เมื่อโลกเปลี่ยน โรงเรียนต้องปรับ เพื่อช่วยยกระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

           ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรู คลิกไลฟ์ ได้ที่ นอกจากนี้ ทีมวิชาการของทรู คลิกไลฟ์ ได้เวิร์คช็อป ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพพร้อมอัปเดตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้จากหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ เพื่อร่วมยกระดับการพัฒนาการจัดการชั้นเรียน ต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายหลังการอบรมในครั้งนี้ ยังมีแผนให้ผู้บริหารและคุณครู ได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดีย อัดแน่นเทคนิคการจัดการเรียนการสอน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรพิเศษ ในแวดวงการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตลอดปี รวมถึงร่วมพูดคุยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 หลักสูตร เพื่อติดตามประเมินผลเป็นระยะและส่งเสริมการพัฒนาการสอนได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

          ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรู คลิกไลฟ์ ได้ที่ www.trueclicklife.com

 

 

 

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้