ทีม“พัฒนาประกันสังคม”แสดงความยินดี ปลัดฯแรงงาน พร้อมขอขยายเวลาการลงชื่อใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

ทีม“พัฒนาประกันสังคม”แสดงความยินดี ปลัดฯแรงงาน พร้อมขอขยายเวลาการลงชื่อใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

ทีม“พัฒนาประกันสังคม”แสดงความยินดี ปลัดฯแรงงาน

พร้อมขอขยายเวลาการลงชื่อใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

 ดร. ทวีเกียรติ    รองสวัสดิ์ เปิดเผยว่า ตนเองพร้อมด้วยผู้สมัครในทีมพัฒนาประกันสังคม ทั้ง 7  ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ดร. ทวีเกียรติ    รองสวัสดิ์  ,ดร.วรพล  เพ็ชรภูผา , นายสมพงศ์ นครศรี  ,นายทรงกรด ชูศรี , นายชัชพงศ์   โชติศิริ , นางสาวเบญจพร  บุษามงคล  และนางสาวฟารีดา  บุรณนัฏ  พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา  ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงแรงงาน ในโอกาสที่ นายไพโรจน์  โชติกเสถียร ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอธิบดีกรมการจัดหางาน ชั้น 9 อาคารกระทรวงแรงงาน      

และที่สำคัญจะมาเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานขยายเวลาในการลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์ของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งตามกำหนดเดิมนั้นจะหมดสิทธิ์ในลงทะเบียนในวันที่ 31  ตุลาคม 2566  นี้  ซึ่งจากการตรวจสอบและสอบถามทราบว่ามีคนมาลงทะเบียนน้อยมาก  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง  ฝ่ายนายจ้างมีประมาณ  2 แสนกว่าราย  แต่มีผู้มาลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิเพียง  1,000  กว่ารายเท่านั้น   และที่สำคัญอยากให้กระทรวงแรงงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิในการลงทะเบียนและการเลือกตั้งในทราบถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มาก   เพราะนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของบอร์ดประกันสังคม  ที่จะเข้าไปดูแลการทำงานให้กับนายจ้างและลูกจ้าง

ด้านนายไพโรจน์  โชติกเสถียร  ปลัดกระทรวงแรงงานฯ  กล่าวว่า  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการทำงานในด้านแรงงานไม่ว่าจะเป็นส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง  และอยากให้ทุกท่านคิดนโยบายใหม่ ๆ   เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง  ให้สามารถทำงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และสุดท้ายขอเชิญชวนนายจ้าง และลูกจ้างไปแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิกันให้เต็มทีผ่านทางเว็บไซต์  www. sso.go.th  หรือ ที่สำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ   

You may also like

“รมช.เกรียง”ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดฯ พร้อมหนุนสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด

“รมช.เกร