บริษัทจะแข่งขันไม่ได้ ถ้าไม่ได้ใช้ AI  คนทำงานแห่งอนาคตต้องใช้ AI เป็น 

บริษัทจะแข่งขันไม่ได้ ถ้าไม่ได้ใช้ AI  คนทำงานแห่งอนาคตต้องใช้ AI เป็น 

บริษัทจะแข่งขันไม่ได้ ถ้าไม่ได้ใช้ AI 

คนทำงานแห่งอนาคตต้องใช้ AI เป็น 

สุทธิชัย ทักษนันต์

AI ไม่ใช่แค่คำฮิตติดหู แต่เป็นตัวเปลี่ยนเกมวิธีการทำงานทั่วโลก

สำหรับองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ถ้าใครยังไม่ได้นำ AI หรือ GenAI มาใช้ หมายถึงบริษัทกำลังเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และในระยะยาวผลประกอบการจะแสดงให้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากขึ้น

หากเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้ใช้ GenAI บริษัทที่นำ GenAI มาใช้ จะทำงานเสร็จเร็วกว่า ต้นทุนต่ำกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า

การมาถึงของ GenAI และความแพร่หลายของมัน จะเหมือนกับการมาถึงของอินเตอร์เน็ตในยุค 90 องค์กรไหนไม่ใช้ หรือเอามาใช้ช้าไป ถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่

สำหรับคนทำงาน GenAI ไม่ได้มาแย่งงานใคร แต่มันมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับทุกคน มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทุกคนขาดไม่ได้ มันช่วยทำให้งานออกมาดีขึ้น เสร็จเร็วขึ้น มีผลผลิตมากขึ้น ผลักดันให้ความคิดสร้างสรรค์ของคนทำงานไปสู่จุดสูงสุดได้

นายจ้างที่ตื่นตัวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ต้องการคนที่ใช้ GenAI เป็น มีความสามารถในการ Prompt คุยกับ AI ได้ สั่งงานให้มันทำงานตามที่ต้องการได้ถูกต้อง

คนทำงานยังไม่ตกงาน แต่คนที่ใช้ AI ไม่เป็น จะถูกแทนที่ด้วยคนที่ใช้ AI เป็น

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้