บล.เอเซีย พลัส จัดพอร์ตการลงทุน 16-20 สค.

บล.เอเซีย พลัส จัดพอร์ตการลงทุน 16-20 สค.

บล.เอเซีย พลัส จัดพอร์ตการลงทุน 16-20 สค.

                สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกกลับมาสร้างความกังวลหลังสายพันธ์ Delta ระบาดในหลายประเทศ อย่างไรก็ตามประเทศที่มีการฉีด Vaccine ในสัดส่วนประชากรที่สูงผลกระทบทางเศรษฐกิจจะน้อยกว่า อาทิ ยุโรปและสหรัฐฯ ฝ่ายวิจัยจึงคงคำแนะนำตามเดิม โดยคงน้ำหนักหุ้นต่างประเทศไว้ที่ 35% (มากกว่าตลาดฯ) ส่วนตลาดหุ้นไทยยังมีความกังวลจากการแพร่ระบาด COVID-19 ที่เร่งตัวขึ้น แต่การฉีด Vaccine ต่ำ (เพราะไม่มี Vaccine เข้ามาในเวลาที่ต้องการ) ทำให้ต้องมีการใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวด ทำให้เกิด Downside ทั้งประมาณการ GDP Growth และกำไรบริษัทจดทะเบียน ฝ่ายวิจัยฯ จึงตัดสินใจลดน้ำหนักหุ้นไทยลง 5% เหลือ 25%(น้อยกว่าตลาดฯ) โดยเน้นการลงทุนในหุ้นผันผวนต่ำ หรือปันผลสูงเป็นหลัก เพื่อช่วยลดความผันผวนพอร์ตรวม

               ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารลงทุนอื่นๆ เน้นลงทุนใน Product ที่ลงทุนในหุ้นไทยอย่าง ELN 10% (เท่าตลาดฯ) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากสภาวะตลาดหุ้นผันผวน และขาดปัจจัยหนุนได้เป็นอย่างดี พร้อมกับคงน้ำหนักตราสารหนี้ไว้ 15% (น้อยกว่าตลาดฯ) ส่วนสุดท้าย คือ ตลาดเงินเพิ่มน้ำหนัก 5% เป็น 15% รอจังหวะลงทุนในเดือนถัดไป

 

You may also like

เผยยอดต่ออายุประกันรถชั้น 1 โตสวนเศรษฐกิจ “ไดเร็ค เอเซีย”ชี้แนวโน้มที่ดีปี 65 ลุยโปรโมทแจกแพคเกจล่องเรือ-ฟรี!

เผยยอดต่