บอร์ด ธ.ก.ส.ทุ่มเงินอุ้มชาวนา 8 หมื่นล.

บอร์ด ธ.ก.ส.ทุ่มเงินอุ้มชาวนา 8 หมื่นล.

บอร์ด ธ.ก.ส.ทุ่มเงินอุ้มชาวนา 8 หมื่นล.

บอร์ด ธ.ก.ส.ทุ่มเงินอุ้มชาวนา 8 หมื่นล.

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง อ้างมติที่ประชุมของคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ที่มี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.กระทรวงการคลัง เป็นประธาน และได้เห็นชอบกับข้อเสนอในโครงการภายใต้มาตรการให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/2561 จำนวน 2 โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา

แยกเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปี2560/2561 ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกสำหรับจำหน่ายและแปรรูป วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท เริ่ม 1 ต.ค.ปีนี้ ถึง 30 ก.ย.ปีหน้า

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/2561 วงเงินสินเชื่อ 23,400 ล้านบาท เริ่ม 1 พ.ย.นี้ ถึง 31 ธ.ค.ปีหน้า

รวมถึงการที่ ธ.ก.ส.ยังคงช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ในปีการผลิต 2560/2561 อีก 47,200 ล้านบาท วงเงินชดเชยจากรัฐบาล 1,047 ล้านบาท แยกเป็นวงเงินชดเชย 1,028 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการอีก 19 ล้านบาท

You may also like

แมงดีแห่งกะลาแลนด์ 2